Před zahájením elektronické evidence tržeb (EET) musí všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, požádat o tzv. autentizační údaje. Certifikát bude možné získat elektronicky nebo fyzicky na finančních úřadech již od 1. září, oznámilo ministerstvo financí.

„Jedná se o první a důležitý krok k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé své žádosti nenechávali na poslední chvíli,“ zdůraznil ministr financí Andrej Babiš.

O autentizační údaje mohou podnikatelé žádat od 1. září 2016. „Zažádat si o ně podnikatelé, nebo jejich zplnomocnění zástupci, mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce,“ vysvětlila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace EET. Povinně musí každý vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, uvedlo ministerstvo.

Poté podnikatel prostřednictvím aplikace může získat digitální certifikát.

Počet certifikátů pro jednoho podnikatele je libovolný

„Jeho prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně na jeho rozhodnutí,“doplnila Schillerová.

Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude podnikatel evidovat tržby. V polovině srpna přitom v průzkumu vyšlo najevo, že drtivá většina podnikatelů, kterých se EET týká, ještě nemá k dispozici systém, který by jim umožnil plnit povinnosti plynoucí z nového zákona.

Více než 80 % restaurací a ubytovacích podniků zatím nemá pokladní systém, který by jim umožnil zasílat finančnímu úřadu informace o tržbách.

Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si budou moci otestovat jejich majitelé od 1. listopadu 2016.

Elektronická kontrola tržeb se v první fázi od 1. prosince 2016 dotkne hotelů a restaurací. Do začátku spuštění tohoto nového státního kontrolního mechanismu tak zbývají zhruba 3 měsíce.

Maloobchodních a velkoobchodních firem se zákon o EET bude týkat od března 2017.

Od března 2018 se bude týkat svobodných povolání, dopravy a zemědělství a od června 2018 vybraných řemesel a výrobních činností.

Podnikatelé budou muset při zaplacení zboží nebo služby poslat finanční správě údaje o tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku. Kupující si bude moci na internetu ověřit, zda prodejce skutečně údaje poslal daňové správě. (hej)