Rakousko navrhuje nezaměstnaným migrantům veřejně prospěšné práce za euro na hodinu a zákaz nošení nikábů.

Rakouský ministr pro integraci Sebastian Kurz chce zpřísnit podmínky pro nezaměstnané migranty. Navrhuje, aby azylanti povinně přijímali veřejně prospěšné práce za symbolickou odměnu jedno euro za hodinu. Ministr se přimlouvá také za zákaz úplného zahalování muslimských žen burkou nebo nikábem.

Opatření má zahrnovat připravovaný zákon o integraci, který má zpřísnit legislativu týkající se cizinců. Zákon má být dopracován během následujícího půl roku.

Norma mimo jiné přizná cizincům právní nárok na kurzy němčiny, při kterých ale budou muset spolupracovat. A nařizuje jim povinnost absolvovat také integrační kurzy.

„Ten, kdo celý den sedí doma nebo v parku, má každý den čas na to, aby přicházel na hloupé myšlenky,” vysvětlil svůj nápad rakouský ministr.

Hlavní změnou bude podle Kurze zavedení veřejně prospěšných prací, jako je udržování veřejných ploch či pomoc v sociálních zařízeních.

Těmto činnostem by se nezaměstnaní azylanti mohli za symbolickou odměnu věnovat 15 až 30 hodin týdně. Pokud uprchlíci tyto práce odmítnou, má se jim snížit sociální podpora.

Kurz navrhuje i snížení minimální sociální podpory pro nově příchozí. Na tento příjem by měli mít v plné výši nárok až po pěti letech legálního pobytu.

„Musí existovat rozdíl mezi těmi, kteří jsou zde čerstvě a těmi, kteří již něco do systému zaplatili,“ uvedl.

Ministr také řekl, že zváží zákaz úplného zahalování muslimských žen. Podle něj nejde o náboženský, ale „protispolečenský“ symbol. Kurz přitom ještě před dvěma lety volání po tomto zákazu odmítl.

(red)