NKÚ prověřoval hospodaření v resortu zemědělství. Zjistil, že neúčelně bylo vynaloženo 1,4 miliardy Kč. (Ilustrační foto)

Ministerstvo zemědělství utratilo v letech 2007 až 2014 za poradenství a vzdělávání 1,4 miliardy korun, aniž by vědělo, čeho chce těmito dotacemi dosáhnout. Vyplynulo to z výsledků šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). 

Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrole hospodaření v resortu zemědělství zaměřil jak na evropské dotace poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV), tak na národní dotace a dotace určené nestátním neziskovým organizacím.

NKÚ prověřil 77 projektů, které na dotacích získaly celkem více než 60 milionů korun.

Kontroloři došli k závěru, že ministerstvo zemědělství rozdělilo na dotacích celkem 1,4 miliardy korun, ačkoliv nemělo představu, čeho chce podporou vzdělávání a poradenství dosáhnout.

Ministerstvo údajně ani nestanovilo strop výdajů, které bylo ochotné žadatelům proplatit. V praxi to vedlo k tomu, že dotaci získaly velmi rozdílné projekty.

Poznávej les za 30 Kč

Například u vzdělávacích projektů pro děti se velmi výrazně lišily náklady na jednoho účastníka. Zatímco účast jednoho dítěte na vzdělávací akci „Poznávej les všemi smysly“ vyšla na 30 korun, u akce „Zemědělství žije“ to bylo 40 korun a u slavností „Rok na vsi“ šlo dokonce o 1400 Kč na jednoho účastníka.

E-mail za 11 tisíc

NKÚ kontroloval i krajská informační střediska, která mají bezplatně poskytovat informace o zemědělství a rozvoji venkova.

Ta jsou v praxi obvykle provozována v pronajaté kanceláři, z níž pracovník poskytuje konzultace, a to i prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv. Množství takto poskytnutých konzultací bylo ale v kontrolovaném období velmi nízké.

Krajské informační středisko Středočeského kraje poskytlo od roku 2010 do roku 2012 jen 35 osobních konzultací.

Další konzultace poskytlo prostřednictvím odeslání 92 e-mailů a 59 telefonními hovory.

Cena jedné konzultace v roce 2010 vycházela na 11 tisíc korun. V letech 2011 a 2012 pak na 4,5 tisíce Kč.

Celkově přispěl stát na provoz těchto center v letech 2007 až 2014 více než 45 miliony korun. Podle NKÚ jsou tato centra nepotřebná a jejich funkci by měly plnit jiné, už existující instituce. (red)