Solární protihlukové bariéry označované zkratkou SONOB (Solar Noise Barriers) mají snižovat hluk v okolí rušných nizozemských silnic a současně být i energetickým zdrojem

Z protihlukových bariér budou současně solární elektrárny. Bránit šíření hluku ze silnic a současně sloužit k výrobě solární energie mají nové barevné protihlukové bariéry. S hybridním vynálezem přišel Michael Debije, výzkumník z nizozemské Eindhoven University of Technology (TU/e).

Technologičtí designéři se často pokouší nalézt způsob, jak v rámci jednoho produktu spojit dvě různé funkce. Tým nizozemských výzkumníků je nyní velmi blízko k tomu, aby se jim podařilo realizovat projekt na výrobu energie, který měl původně sloužit pouze k odhlučnění silnic.

Solární protihlukové bariéry označované zkratkou SONOB (Solar Noise Barriers) mají snižovat hluk v okolí rušných nizozemských silnic a současně být i energetickým zdrojem. Nabízí tak ekologicky šetrné řešení hned dvou problémů moderní společnosti.

Pokud se testy letos podaří úspěšně splnit, mohly by barevné panely postupně obklopit nejfrekventovanější silnice po celém světě.

Bariéry zachycují sluneční energii, světlo je absorbováno barevnou plastovou fólií, která je propojená se solárními články, ukrytými v rámu zařízení. Novinka je od 18. června testována podél dálnice A2 v blízkosti města Den Bosch.

Zkoušky bariér mají probíhat celý rok, během něhož budou muset obstát v nejrůznějších podmínkách. Pokud se testy podaří úspěšně splnit, mohly by barevné panely postupně obklopit nejfrekventovanější silnice po celém světě.

Debije svůj projekt zveřejnil již letos v březnu. Následný vývoj prvních prototypů se mu podařil díky spolupráci s organizacemi Energy Research Centre of Netherlands (ECN), Solar Energy Application Centre (SEAC) Van Campen Industries a také Space Netherlands.

(red)