"Zdravotní sklenička" je povolena, nicméně seniorům alkohol škodí mnohem více, než lidem mladším. Přesto patří k jeho častým konzumentům. (foto: archiv)

Lidé musí začít žít zdravě nejpozději ve svých 40 letech věku, pokud chtějí zachránit své stáří. Lidé na hranici středního věku by měli maximálně snížit konzumaci alkoholu, aby se u nich v následujících letech snížilo riziko vzniku stařecké demence, zdravotního postižení, či dalších závažných chorob.

S tímto zásadním zjištěním přišel britský Národní institut pro zdraví a péči.

Po dosažení 40ti let věku má životní styl podle odborné zprávy zásadní vliv na degenerativní fyzické změny. Čtyřicátníci by tak neměli kouřit, měli by být aktivní, zdravě jíst, udržovat si kontinuálně zdravou váhu.

Pokud tyto změny podstoupí, mohou podstatně snížit negativní dopad dosavadních špatných životních návyků ve stáří.

Obvyklé podle studie je, že muže ve středním věku čeká 8 let zhoršujícího se zdraví, které se poté překlenou do 7 let, kdy žijí se zdravotním postižením. U žen nastává obvykle 9 let zhoršujícího se zdravotního stavu, a stejně tak 9 let života s postižením a omezením.

Dokonce již tak malé změny jako je pěší chůze do schodů namísto eskalátorů může prý významně stárnoucímu tělu pomoci.

Tento trend však nemusí být nevyhnutelný, jak tvrdí britský státní institut. Dokonce již tak malé změny jako je pěší chůze do schodů namísto eskalátorů může prý významně stárnoucímu tělu pomoci.

„Je již dostatečně známo, že kouření, příliš mnoho alkoholu, nečinnost a nadváha jsou špatné pro naše zdraví. Jen málo lidí si ale uvědomuje, že životní styl může také silně zvýšit riziko vzniku stařecké demence, a přispět i k jiným příčinám špatné kvality života ve stáří,“ vysvětlil Robin Ireland, výkonný manažer Health Equalities Group.

Institut pro zdraví tak navrhl britské vládě politická opatření na snížení konzumace alkoholu v celé populaci. Podle návrhu by měl být alkohol méně dostupný, dražší, méně akceptovaný společností.

„Ve světle důkazů, že alkohol je hlavním rizikovým faktorem pro vznik zdravotních potíží a nemocí“ je podle zdravotního ústavu načase alkohol alespoň částečně ze společnosti vytěsnit.

V polovině života je třeba převzít za své zdraví plnou zodpovědnost

Dokument o negativních dopadech alkoholu na zdraví populace vznikal údajně 40 let, a nestojí v něm přímo doporučení „přestat pít alkohol navždy a úplně“.

Pokyn pouze uvádí, že „konzumace alkoholu může zvýšit riziko vzniku demence, zdravotního postižení, jako i dalších nemocí“, a lidé by měli být obecně podporováni v omezování jeho konzumace.

Institut pro zdraví navrhl britské vládě politická opatření na snížení konzumace alkoholu v celé populaci. Podle návrhu by měl být alkohol méně dostupný, dražší, a méně akceptovaný společností.

Nekuřáckou politiku pak chtějí britští zdravotníci rozšířit na maximum veřejných míst. Včetně parků, trhů, sportovišť.

Veřejné prostory by se měly podle zprávy podílet na povzbuzování občanů ke každodenní fyzické aktivitě.

Nová opatření na zlepšení stravy by pomohla omezit i výskyt prodejen s nezdravými potravinami, a zlepšit naopak přístup k ovoci a zelenině. Veřejnost by se měla naučit je vhodně upravovat ke konzumaci.

Supermarkety by měly být podporovány ve výhodných akcích na zdravé suroviny.

Zpráva dodává, že se soustředila na lidi ve věku 40 až 64 let, protože to je doba velkých změn v životě jednotlivce. K těm patřívá i nástup zdravotních obtíží, nicméně životním stylem lze chátrajícímu tělu ještě pomoci. Později již změny bývají nevratné.

„Panuje obecně přesvědčení, že fyzický úpadek je nevyhnutelnou součástí procesu stárnutí, ale ono to není vůbec nutné,“ uvedla organizace. „Pokud změníme svůj styl nejpozději v polovině svého života, můžeme ještě mnohé zachránit, ovlivnit, nebo alespoň zpomalit a zpozdit.“

(red)