Projekt jednotného místa pro výběr daní a poplatků stál zatím 3,5 miliardy Kč. Nepřinesl nic. Úředníci si zvýšili platy a ministerstva si za peníze nakoupila auta či uniformy.

Státní projekt jednotného inkasního místa pro výběr daní a poplatků již daňové poplatníky stál 3,5 miliardy korun. Nepřinesl však jakýkoliv výsledek. NKÚ zjistil, že stát dal peníze na výdaje, které s inkasním místem nesouvisely.

Ministerstvo financí podle NKÚ neplnilo své úkoly, neinformovalo vládu a projekt nekontrolovalo.

Do projektu jednoho inkasního místa pro výběr daní, cel a sociálního a zdravotního pojistného již Generální finanční ředitelství (GFŘ), ministerstvo financí (MF) a Generální ředitelství cel (GŘC) investovaly téměř 3,5 miliardy korun. Dokončení projektu je však podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v nedohlednu: platba ani výběr daní a pojistného se nezjednodušily.

Projekt schválila vláda ČR už v roce 2008. Do provozu mělo být jednotné inkasní místo uvedeno začátkem roku 2014.

Vláda však později spuštění odsunula o 1 rok, na leden 2015. Poté však Sobotkova vláda termín dokončení zrušila. Nový termín dokončení nebyl stanoven.

Jednotné inkasní místo mělo vést ke zjednodušení a současně i ke zlevnění výběru daní, cel a sociálního a zdravotního pojistného.

Plátce těchto daní a poplatků je měl odvádět na jediné místo prostřednictvím jednotného formuláře. Prakticky tak měl komunikovat s jedinou institucí.

Úředníci si zvýšili platy

NKÚ zjistil, že MF a jeho další organizace v letech 2009 až 2015 na projekt vynaložily téměř 3,5 miliardy korun.

Z toho úřad prověřil využití 2,6 miliardy Kč. Dospěl k závěru, že prostředky byly poskytnuty na výdaje, jež s projektem nesouvisely. Výdaje navíc ani nebyly oficiálně schváleny vedením projektu.

Více než 80 % z uvedené částky vyčerpalo finanční ředitelství, které z nich hradilo běžné výdaje na pořízení, obnovu a údržbu IT zařízení, platy či dokonce mimořádné odměny zaměstnanců. Místo na jednotné inkasní místo šly prostředky také na nákupy a rekonstrukce budov, ale i na pořízení nových služebních osobních aut.

Uniformy místo inkasa

Ředitelství cel si za peníze určené na jednotné inkasní místo nakoupilo uniformy.

Za řízení projektu byla zodpovědná rada a řídící výbor projektu. Radu tvořili ministr financí, ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví. Řídící výbor tvořili zástupci jednotlivých resortů.

NKÚ k tomu uvedl, že v době kontroly nebylo jasné, kdo ve výboru zasedal – na seznamu jeho členů byla jména lidí, kteří na ministerstvech už nepracují v resortech nepracují.

Kontrolní úřad také upozornil na fakt, že projekt od začátku značně ambiciózní – jednotný výběr daní a poplatků v takovém rozsahu totiž nemá žádná ze zemí EU.

(red)