PRE vloni dosáhla čistého zisku 3,12 miliardy korun, do investic šlo téměř 2,5 miliardy.

Pražská energetika (PRE) za loňský rok dosáhla čistého zisku 3,12 miliardy korun, když do investic šlo téměř 2,5 miliardy Kč. Na zasedání valné hromady akcionáři přijali navrhovanou výši dividendy, která byla stanovena na 439,96 Kč za akcii. Čistý zisk PRE v loňském roce klesl meziročně o 217 milionů na 3,12 miliardy korun. Příčinou byl zejména nárůst mimořádných daňových odvodů.

Společnost navzdory tomu pokračovala v rozsáhlých investicích do distribuční sítě a dalších strategických projektů včetně obnovitelných zdrojů a elektromobility.

Energetický sektor v České republice v loňském roce silně ovlivnila vládní regulace v podobě zastropovaných cen elektřiny i plynu.

„Tento zásah měl výrazný vliv na konkurenční prostředí v energetice a zároveň s sebou přinesl komplikovaný systém kompenzací pro obchodníky,“ komentoval situaci v minulém roce předseda představenstva PRE Pavel Elis.

Dodal, že i přesto se společnosti podařilo navýšit počet odběrných míst, do kterých dodávala elektřinu nebo plyn.

„Koncem roku jsme tak dodávali energii do více než 800 tisíc odběrných míst,“ podotkl Elis.

Přetrvávající vysoké ceny energetických komodit a úsporná opatření, ke kterým přistupovaly domácnosti i podniky, vedly v loňském roce k dalšímu snižování celkové spotřeby energií. Distribuce elektřiny v Praze činila v uplynulém roce 5,87 TWh, což představuje meziroční pokles o 2,5 %.

Celkové množství elektřiny dodané společností PRE svým zákazníkům v rámci celého území Česka dosáhlo 6,12 TWh. I v tomto případě se jednalo o mírný meziroční pokles.

Pražská energetika zároveň navýšila svůj podíl na trhu s elektřinou a z pohledu objemu dodávek elektřiny se stala druhým největším dodavatelem v celé České republice. Tržní podíl PRE v roce 2023 vzrostl u elektřiny podle dat správce energetického trhu OTE na 10,36 %.

Konsolidovaný provozní zisk před odpisy, úroky a zdaněním EBITDA dosáhl rekordní hodnoty 6 874 mil. Kč. Individuální hospodářský výsledek mateřské společnosti po zdanění byl 3 691 mil. Kč. Konsolidovaný čistý zisk po zdanění činil 3 118 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o již zmíněných 217 mil. Kč. Příčinou byl z velké části nárůst mimořádných daňových odvodů.

Investice a rozvoj

PRE v loňském roce alokovala rekordní částku do investic, které oproti roku 2022 vzrostly o 11 % a celkově činily téměř 2,5 miliardy korun. Výrazná část této sumy směřovala do obnovy a dalšího rozvoje distribuční sítě, dále do rozšíření dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu a do výstavby nových obnovitelných zdrojů.

Konkrétně v loňském roce uvedla PRE do provozu zcela novou transformovnu své dceřiné společnosti PREdistribuce. Jednalo se o transformovnu 110/22 kV Slivenec, která je nezbytná pro spolehlivé energetické pokrytí v rozvíjející se aglomeraci západní části Prahy.

Značné finanční prostředky směřovaly rovněž do oblasti elektromobility. Díky tomu, a také díky podpoře z veřejných rozpočtů, došlo k dalšímu navýšení počtu dobíjecích stanic. Síť PRE POINT ke konci března 2024 čítala již přes 1 100 dobíjecích bodů.

V oblasti obnovitelných zdrojů je cílem společnosti do roku 2030 uvést do provozu další instalace fotovoltaických a větrných elektráren, a to o výkonu několika stovek MW.

Stejně jako v předchozích letech i vloni stoupala poptávka po energetických službách, které nabízejí především společnosti PREenergo, Solarinvest a Frontier, které jsou součástí Skupiny PRE. Díky tomu vzrostly provozní výnosy celého koncernu na 986 mil. Kč. Poprvé v historii se tak přiblížily hranici jedné miliardy.

„Finanční výsledky roku 2023 prokázaly, že Pražská energetika je stabilní a rostoucí společností, která poskytuje nejen spolehlivé dodávky energií svým zákazníkům, ale přináší hodnotu také svým akcionářům, dodavatelům a zaměstnancům,“ uzavřel předseda představenstva PRE Pavel Elis.

Skupina PRE je se svými více než 820 tisíci odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem distribuční sítě v ČR. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. (sfr)