Solární účet od MND umožnuje peníze ze slunce vydělat a nově také sdílet nebo darovat. (Ilustrační foto).

MND, Moravské naftové doly, rozšiřují možnosti využití Solárního účtu. Peníze za vykoupenou elektřinu fotovoltaiky mohou zákazníci MND nově sdílet, a buď je rovnou využít na úhradu záloh pro jiné své odběrné místo u MND, nebo je proměnit v dárkový poukaz na energie od MND. Ten pak mohou věnovat nejen svým blízkým, kteří odebírají energie od MND, nebo využít později sami pro sebe.

Solární účet si mohou majitelé domácích fotovoltaik, které mají výkon až do 50 kWP, uzavřít u MND dodatkem ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny. Všechny přebytky elektřiny z fotovoltaiky se jim pak na tento účet připisují, a to za dopředu známou cenu.

Ta je dnes podle firmy atraktivní a to obzvlášť v porovnání s výkupy za tzv. tržní ceny, které se ve slunečných dnech dostávají do velmi nízkých nebo dokonce záporných hodnot. Do 13. 6. 2024 se jedná o cenu 2 000 Kč/MWh, od 14. 6. 2024 platí cena 1 400 Kč/MWh.

Za vedení Solárního účtu hradí zákazníci pouze měsíční platbu ve výši 60 Kč vč. DPH, a to bez hledu na objem výkupu.

Doposud mohli zákazníci získané finanční prostředky za vykoupenou solární elektřinu využít k úhradě měsíčního nebo ročního vyúčtování za odebranou elektřinu pro odběrné místo, kde je fotovoltaická elektrárna umístěna.

Nově mohou zákazníci tyto finanční prostředky sdílet a využít je také na úhradu záloh pro jiné své odběrné místo
u MND. Třeba si z nich mohou uhradit zálohy plynu nebo elektřiny na chatě, podotkla firma MND.

Další možností, jak mohou zákazníci získané prostředky využít, je jejich převedení do dárkového poukazu a věnování někomu ze svých blízkých. Obdarovaný pak může tyto peníze použít k úhradě záloh pro své odběrné místo u MND.

„Věříme, že majitelé fotovoltaik z řad domácností uvítají možnost peníze za vykoupenou solární energii přímo použít v jiném svém odběrném místě u MND. Díky nové možnosti je mohou ale i jednoduše věnovat někomu blízkému nebo si je například rozdělit s případným spoluinvestorem do solární elektrárny“, uvedl Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie. (sfr)