ČEZ plánuje do rozvoje energetiky v Ústeckém kraji dát do roku 2030 více než 100 mld. Kč.

Přes 100 miliard korun investuje Skupina ČEZ do roku 2030 v Ústeckém kraji. Chce si tak i nadále udržet pozici nejvýznamnějšího místního investora a největšího zaměstnavatele. Investice do roku 2030 budou směřovat zejména do vybudování nových teplárenských zdrojů a zajištění dodávek tepla pro občany a firmy na další desítky let a také do rozvoje nových zdrojů na výrobu elektřiny.

Oznámila to společnost ČEZ.

Jiné investice poputují do inovativních projektů, například zpracování lithia. Další investice plánuje ČEZ do kraje přinést do r. 2040, v rámci rozvoje nových zdrojů elektřiny a tepla, například malého modulárního reaktoru v Tušimicích a souvisejícího jaderného průmyslu a výzkumu.

Rozvoj moderní energetiky v Ústeckém kraji přinese jak nová pracovní místa, kde naleznou uplatnění zaměstnanci končících uhelných provozů, tak i zkvalitnění školství a otevření nových specializovaných oborů, a to díky úzké spolupráci Skupiny ČEZ a místních škol a univerzity.

Jednou z investic je i získání 100% podílu ve společnosti ACTHERM Distribuce, která z elektrárny Prunéřov II zajišťuje dodávky tepla v Chomutově. Akvizice ACTHERM Distribuce a zároveň probíhající modernizace elektrárny Prunéřov II jsou dobrým předpokladem pro zajištění výhod centrálního zásobování teplem i stabilních dodávek tepla pro místní občany a ostatní zákazníky do budoucna.

„ČEZ je největším investorem v Ústeckém kraji, zaměstnáváme tu 6 300 lidí a chceme být nejvýznamnějším investorem i nadále a svoji pozici v regionu ještě upevnit. Proto jsme připravili plán pro Ústecký kraj, který ukazuje, že chceme zůstat dobrým a spolehlivým sousedem, který se na rozvoji kraje bude podílet další desítky let a investovat do našeho zdejšího podnikání významné prostředky.“

„Chceme zejména vybudovat nové teplárenské zdroje, které zajistí na další desítky let bezpečné a stabilní dodávky tepla místním občanům i firmám, a také nové ekologické zdroje na výrobu elektřiny, zejména na pozemcích našich elektráren a dolů. Věnujeme se také inovativním projektům s vysokou přidanou hodnotou jako zpracování lithia.“

„Tyto rozvojové projekty a moderní energetika obecně přinesou kvalifikovaná pracovní místa a budou také impulzem pro výzkum, takže hodláme zintenzivnit naši spolupráci s místními školami a univerzitou,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

„Zajistit dodávky tepla na další desítky let pro obyvatele kraje je pro nás naprostou prioritou. Uhelné zdroje, které využíváme v energetice nyní a které se starají o dodávky, budou muset do několika let skončit. Velmi mě těší, že máme v regionu spolehlivého a díky dlouhodobému sousedství prověřeného partnera, který se chce i do budoucna na rozvoji kraje intenzivně podílet, vybuduje nové energetické zdroje a věnuje na to nemalé prostředky.“

„Myslíme na budoucnost a investice ČEZ nám zajistí jak dodávky energií i v následujících desetiletích tak i garanci dalšího rozvoje energetického sektoru a tvorbu nových pracovních míst v celém odvětví,“ prohlásil první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

ČEZ je největším dodavatelem tepla v kraji a výrobu v uhelných zdrojích v Trmicích, Tušimicích, Prunéřově i Ledvicích nahradí postupně novými plynovými a biomasovými teplárnami. Cílem je v maximální míře udržet výhody centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Kadani, Klášterci nad Ohří, Bílině, Ledvicích, Prunéřově a dalších městech.

Modernizace Prunéřova a akvizice ACTHERM Distribuce

Výstavba nových tepláren nyní probíhá v areálu Elektrárny Prunéřov II, odkud proudí dodávky tepla do Chomutova, Klášterce nad Ohří a Jirkova. Staví se tu nové plynové kotelny a připravují nové kogenerační jednotky a kotel na biomasu.

„V okrese Chomutov máme dvě velké elektrárny ČEZ, které vedle elektřiny dodávají teplo do okolních měst. Modernizaci energetických zdrojů naplánovanou ČEZ podporujeme a má pro nás řadu výhod. Vedle zachování části pracovních míst to je také zabezpečení dlouhodobých dodávek tepla na další desítky let.“

„Přeměna elektráren Prunéřov a Tušimice na nízkoemisní zdroje také pomůže zlepšit životní prostředí a kvalitu života v okolí. Jsem také rád, že se společnost ACTHERM Distribuce stává součástí Skupiny ČEZ, protože to znamená dlouhodobou stabilitu teplárenství pro občany v našem městě i v celém regionu. ČEZ je osvědčeným dodavatelem tepla do našeho města, jehož všestranný rozvoj dlouhodobě podporuje. Je dobře, že tomu tak bude i nadále,“ konstatoval primátor Chomutova a radní Ústeckého kraje Marek Hrabáč.

ACTHERM Distribuce zajišťuje přibližně 50 % koncového prodeje tepla ze systému centrálního zásobování teplem v aglomeraci Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. Je provozovatelem výměníkových stanic a sekundárních rozvodů tepla v Chomutově.

ACTHERM Distribuce odebírá teplo z elektrárny Prunéřov prostřednictvím primárních rozvodů ve vlastnictví ČEZ Teplárenská. Ročně dodává cca 470 TJ tepla pro celkem 384 odběratelů, kde 84 % z celkového množství odebírají domácnosti.

ČEZ zároveň pracuje na vybudování přípojky z Prunéřova do Kadaně, kterou budou nové prunéřovské zdroje v budoucnu zásobovat teplem také, a nahradí tak dodávky Elektrárny Tušimice, která bude sloužit pouze jako tepelná záloha.

„V současnosti získáváme teplo pro naše město z uhelné elektrárny Tušimice. Je nám ale jasné, že dodávky z této uhelné elektrárny v dalších letech nutně skončí. Jsme rádi, že ČEZ hodlá dostát své pozici spolehlivého partnera a s dodávkami tepla pro nás počítá i po odstavení Tušimic, kdy bude Kadaň zásobovat z nových moderních zdrojů v Prunéřově.“

„To zajistí nová přípojka, která propojí Kadaň přímo s prunéřovskou elektrárnou. Samozřejmě nás i jako zřizovatele Tepelného hospodářství Kadaň coby mezistupně mezi dodavatelem a koncovým zákazníkem nejvíce zajímá cena, o které povedeme intenzivní jednání,“ vysvětlil starosta Kadaně Jan Losenický.

„Zachování dodávky tepla ze systému CZT pro téměř pět tisíc bytů v Klášterci nad Ohří patří k našim prioritám. Těší nás, že konec uhlí rozhodně neznamená konec osvědčené spolupráce s ČEZ. Věříme, že teplo z nových ekologických zdrojů, které vzniknou v Prunéřově, bude pro naše občany jistotou pro další desítky let,“ dodal starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd.

Dodávky tepla do Ústí nad Labem a Teplic

Stejně dlouhodobou vizi má ČEZ i pro dodávky tepla pro krajské město Ústí nad Labem a pro Teplice, které jsou zásobovány z tepláren v Trmicích a Ledvicích. Uhelná teplárna v Trmicích skončí do roku 2030 a bude nahrazena paroplynovou teplárnou a biomasovým kotlem, na jejichž dodávky nyní probíhají výběrová řízení.

Zároveň proběhne modernizace teplárenské soustavy ve městě staré 60 let, kde dojde ke konverzi na výrazně efektivnější horkovody. Biomasovými kotly pak do budoucna ČEZ plánuje nahradit dodávky z Elektrárny Ledvice, která zásobuje teplem města Bílina, Ledvice a část Teplic, známil ČEZ.

„Všichni víme, že uhlí v energetice brzy doslouží a my se musíme připravit na to, co přijde pak. Jsem rád, že ČEZ se ukazuje jako dobrý partner, na kterého se můžeme spolehnout a který přemýšlí o zásobování Ústí dlouhodobě a informuje nás s předstihem o plánovaných krocích.“

„I ve spolupráci s městskou společností THMÚ nyní pracujeme na tom, abychom zachovali výhody centrálního zásobování teplem na další desítky let pro co největší počet našich občanů. Naším cílem je plynulé nahrazení stávajícího uhelného zdroje novými ekologičtějšími teplárnami,“ řekl primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

„V energetice je potřeba přemýšlet dlouhodobě, protože vybudovat nové zdroje trvá roky. Centrální zásobování teplem má své výhody a naši občané jsou na něj zvyklí. Je správné, že ČEZ chce v dodávkách tepla do Teplic pokračovat i nadále a už teď přemýšlí o tom, čím nahradí dosluhující uhlí. Ledvická elektrárna jednou skončí a my jsme rádi, že teplo pro naše občany bude i potom stabilně zajištěno,“ deklaroval primátor Teplic Jiří Štábl.

V areálech stávajících uhelných elektráren Prunéřov a Tušimice a na pozemcích uhelných dolů vzniknou také nové elektrárenské zdroje, zejména paroplynové a fotovoltaické elektrárny. Další obnovitelné zdroje pak budou vznikat po dohodě s obcemi v dalších částech kraje.

Rozvojové projekty

Další investice poputují do posilování bezpečnosti a modernizace distribučních sítí nebo rozvojových projektů, jako je lithium park nebo příprava výstavby malého modulárního reaktoru v Tušimicích. Lithium park, který znamená investici v řádu desítek miliard korun, může zaměstnat cca 2 000 lidí a bude zpracovávat lithium pro potřeby automobilového průmyslu a energetiky, zdůraznila spolenčost ČEZ.

Projekt umožní rozvoj sofistikovaného lithiového průmyslu s kvalifikovanými pracovními místy a dlouhodobou perspektivou, včetně souvisejícího výzkumu a vývoje. ČEZ zároveň nadále pracuje na projektu výstavby bateriového závodu na pozemcích prunéřovské elektrárny.

„Mozkem“ moderní energetiky v Ústeckém kraji a symbolem přeměny uhelné lokality v bezemisní region se má stát nový energetický dispečink, který pod taktovkou společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje roste v areálu bývalé rozvodny v Málkově u Chomutova.

Dispečerské centrum bude dohlížet na provoz všech obnovitelných zdrojů ČEZ v České republice, a na dálku tak řídit desítky fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren. Kvalitní zázemí tu najdou specialisté ČEZ zajišťující systémy údržby, diagnostiky a informačních technologií.

Transformace zdejší energetiky bude mít pozitivní vliv i na rozvoj a zkvalitnění školství v regionu. Skupina ČEZ již v současnosti spolupracuje s šesti partnerskými středními školami, kterými jsou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín; Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov; Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov; Střední škola technická Most; Střední průmyslová škola Ústí nad Labem a Střední škola stavební a strojní v Teplicích.

Blízká spolupráce probíhá také s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Díky plánovaným investicím a přeměně uhelných provozů na moderní energetiku ČEZ spolupráci ještě zintenzivní, aby mohl na budoucí práci v ČEZ připravit všechny uchazeče, které energetika zajímá. Díky tomu vzniknou nové studijní obory, které se budou specializovat právě na pozice související s energetickými provozy.

Skupina ČEZ zaměstnává v kraji téměř 6 300 lidí, z toho přes 4 300 lidí ve skupině Severočeské doly a další pracovníky v ostatních společnostech skupiny. ČEZ v devadesátých letech investoval 100 miliard korun a provedl nejrychlejší ekologizaci uhelných elektráren v Evropě, většinou právě v Ústeckém kraji, a díky tomu klesly emise elektráren na jednotky procent a Krušné hory se opět zazelenaly.

Skupina ČEZ vytváří více než 7 % HDP celého Ústeckého kraje. Občanům kraje přináší Skupina ČEZ na daních a odvodech téměř 900 mil. Kč ročně a od roku 2006 do 2023 již celkem poskytla téměř 16 mld. Kč. Skupina ČEZ také poskytuje Ústeckému kraji dary a výdaje na sponzoringové aktivity a od roku 2006 již celkem poskytla přes 3 mld. Kč. Dalších téměř 8 miliard korun investovaly v kraji Severočeské doly v rámci rekultivačních programů.

Nové zdroje tepla a elektřiny v jednotlivých lokalitách:

Ledvice: nové biomasové kotle

Prunéřov: biomasový kotel, kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny a tepla, plynová kotelna, obnovitelné zdroje. Výstavba teplárenského propojení do Kadaně.

Trmice: nový paroplynový zdroj a biomasový kotel pro zajištění dodávek tepla.

Tušimice: záložní plynová kotelna, obnovitelné zdroje.

Obnovitelné zdroje: Portfolio 63 projektů FVE Skupiny ČEZ v kraji o celkovém výkonu 2,3 GW. (sfr)