Obnovitelné zdroje loni v Evropě vyrobily 43 % elektřiny. V ČR je podíl OZE mnohem nižší. (Ilustrační foto).

Obnovitelné zdroje loni v Evropě vyrobily 43 % elektřiny. V Česku je však podíl OZE výrazně nižší. Elektřina z obnovitelných zdrojů měla v loňském roce na celkově vyrobené elektřině v Evropě rekordní podíl 43 procent. Informovala o tom meteorologická služba Evropské unie Copernicus.

V České republice se loni v čistém vyjádření vyrobilo celkem 70,956 TWh elektřiny, z toho ve větrných a solártních zdrojích se vyrobilo v součtu 2,864 TWh. Celkový podíl větrných a FVE zdrojů na celkové výrobě elektřiny v ČR tak loni dosáhl nepatrná 4 procenta.

V tom však není započten podíl žádného typu vodních elektráren.

V Evropě pomohly rekordní výrobě OZE jednak nové obnovitelné zdroje, ale i vhodné povětrnostní podmínky, jako nadprůměrné srážky a průtoky řek, které zvýšily produkci vodních elektráren, či silné větry koncem roku.

V roce 2022 činil podíl „zelené elektřiny“ na celkové produkci 36 procent.

Za celý rok 2023 v Evropě spadlo o sedm procent více srážek oproti průměru a třetina evropského říčního systému dosáhla podle posouzení agentury povodňového stupně.

Možnosti využití elektráren na říčních tocích se tak v řadě zemí zvýšily o jednotky až nižší desítky procent – podle dat služby Copernicus především ve Finsku, Portugalsku, Rakousku nebo Itálii.

V Česku zůstal potenciál produkce elektřiny na řekách podle unijního úřadu bez výrazné změny, stejně jako u fotovoltaické produkce. Mírně se zvýšil pouze potenciál výroby u větrných elektráren, a to o jednotky procent.

V jiných evropských zemích, především na Balkáně, potenciál větrných elektráren meziročně narostl o zhruba pětinu, na západě Evropy pak o asi osm procent. (sfr)