Ekonomika ČR v roce 2023 klesla nakonec méně: Za celý rok o 0,2 procenta.

Ekonomika v České republice za celý loňský rok klesla o 0,2 procenta, což bylo méně, než uváděl původní odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ), tedy 0,4 procenta. Úřad vydal zpřesněná data a rovněž upravil údaje o výkonu ekonomiky za loňské čtvrté čtvrtletí.

Meziročně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 ekonomika v ČR vzrostla o 0,2 procenta, když přitom statistici uváděli původně pokles o 0,2 procenta.

Mezičtvrtletně hrubý domácí produkt (HDP) také stoupl, a to dokonce o 0,4 procenta, přičemž předchozí odhad byl růst o 0,2 procenta.

Za zpřesněnými odhady stojí zapracování nových údajů za vládní instituce, vysvětlil ČSÚ.

Hrubý národní důchod loni reálně vzrostl o 3,6 procenta.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku stoupl o 3,8 procenta.

Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací loni dosáhly 5,6 procenta HDP.

„Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili necelých 290 miliard Kč a reinvestováno bylo téměř 120 miliard Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČSÚ:

Čtvrtletní sektorové účty – 4. čtvrtletí 2023

Příjmy domácností klesly v roce 2023 o 2,5 %

28.03.2024

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2023 reálně klesl o 2,5 % a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně snížila o 5,0 %. Míra úspor stoupla proti roku 2022 o 2,2 p. b. na 18,6 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 5,6 % HDP.

Nefinanční podniky: míra zisku i investic stoupla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 48,9 % a dosáhla tak o 0,2 procentního bodu (p. b.) vyšší hodnoty než v předchozím čtvrtletí a o 0,5 p. b.více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 6,3 %1Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,1 p. b. a dosáhla 29,3 %. Meziročně stoupla o 1,0 p. b.1

Domácnosti: příjmy i spotřeba mezičtvrtletně stouply

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele stoupl ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,1 % a meziročně stoupl o 1,6 %1Reálná spotřeba domácností na obyvatele stoupla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně klesla o 0,2 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 46 977 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 0,1 % a meziročně stoupl o 0,4 %1.

Míra úspor domácností v 4. čtvrtletí dosáhla 19,4 %, což je o 0,8 p. b. více oproti předchozímu čtvrtletí a o 1,2 p. b.více než před rokem.

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně klesla o 0,1 p. b. a dosáhla 7,4 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 0,4 p. b.1

Rok 2023

Nefinanční podniky: růst míry zisku

Míra zisku v roce 2023 dosáhla 48,6 %, což bylo o 1,5 p. b.1 více než před rokem. Míra zisku v ČR zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Také v nominálním vyjádření zisky meziročně stouply, navzdory růstu mzdových nákladů, které stouply meziročně o 7,9 %1Míra investic se proti roku 2022 snížila o 0,3 p. b.1 a dosáhla 28,9 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2023
Míra zisku 48,6 48,9 48,7 48,9 48,6
Míra investic 28,0 28,7 29,2 29,3 28,9


Domácnosti:
 reálné příjmy i spotřeba klesly

Reálné příjmy domácností na obyvatele klesly proti roku 2022 o 2,5 % a reálná spotřeba domácností na obyvatele se snížila o 5,0 %.2,3

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2023
Reálné příjmy -5,0 -2,6 -3,8 +1,6 -2,5
Reálná spotřeba (výdaje) -7,5 -7,0 -5,4 -0,2 -5,0

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2023 hodnoty 44 254 Kč1 a oproti roku 2022 reálně klesl o 1,7 %.

Míra úspor v roce 2023 dosáhla 18,6 % a byla o 2,2 p. b.1 vyšší než v roce 2022. Míra investic sektoru domácností v roce 2023 dosáhla 7,5 % a klesla tak o 0,9 p. b.1


Vztah k zahraničí v roce 2023: zisky ze zahraničních investic dosáhly 409 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 5,6 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili necelých 290 mld. Kč a reinvestováno bylo téměř 120 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména příjmy ze zaměstnání a dotacemi. Saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 106 mld. Kč a dosáhlo -203 mld. Kč.

V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2023 o 3,6 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření stoupl v roce 2023 o 3,8 %.


Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2023 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 4. čtvrtletí 2023 mezičtvrtletně stoupl o 0,4 % a meziročně se zvýšil o 0,2 %. HDP v roce 2023 klesl o 0,2 %.