Bývalý šéf Jablonce Kruf je stíhán za vytunelování firmy TIPGAMES ve prospěch fotbalového klubu FK Jablonec. (Ilustrační foto).

Bývalý předseda fotbalového Jablonce Adrianus Kruf je trestně stíhán za vytunelování loterijní firmy TIPGAMES, z níž jako šéf posílal ve formě sponzoringu desítky milionů korun klubu FK Jablonec. V té době však firma TIPGAMES už byla předlužená, když se její dluhy vyšplhaly až na půl miliardy korun. Kruf tak svým sponzoringem ve prospěch Jablonce „pomohl“ firmu TIPGAMES přivést ke krachu.  

Kruf se tímto počínáním měl dopustit zásadního poškození firmy TIPGAMES, jež vedlo k rozhodujícímu snížení schopnosti firmy dostát závazkům vůči svým věřitelům.

Policie České republiky ukončila v této věci vyšetřování a koncem letošního ledna zahájila Krufovo trestní stíhání. Adrianus Leonardus Franciscus Kruf, který bývá někdy označován také za André Krufa, je stíhán za trestný čin způsobení úpadku firmy, v jejímž čele stál.

Jako předseda představenstva akciové společnosti TIPGAMES (později přejmenována na Bonenkai) v období od začátku roku 2014 do první poloviny roku 2016 jménem společnosti na základě smluv o poskytování reklamy a daru nechal poslat na účet fotbalového klubu FK Jablonec a jeho fotbalové akademie v souhrnu částku 30,6 milionů korun.

Podle policie však takto vynaložené finanční prostředky nepřinesly společnosti TIPGAMES prospěch v rozsahu odpovídajícímu vynaloženým výdajům. Policie uvedla, že prvořadým úkolem firmy TIPGAMES a jejího vedení měla být snaha o snížení zadlužení společnosti, a nikoliv masivní odčerpávání peněz formou sponzoringu fotbalového klubu.

Insolvence firmy TIPGAMES

Sponzorskými dary fotbalovému Jablonci podle policie naopak došlo k výraznému zhoršení finanční situace firmy TIPGAMES, respektive Bonenkai a následně k její insolvenci a poté i k soudně potvrzenému úpadku. V insolvenčním řízení ke společnosti Bonenkai bylo přihlášeno celkem 57 subjektů s celkovou výší přihlášených pohledávek 561 milionů korun.

V rámci trestního řízení byl přizván odborný znalec k posouzení celkové ekonomické situace společnosti TIPGAMES v letech 2014 – 2016, tedy v období, kdy tato firma na základě smlouvy sponzorovala fotbalový klub Jablonec. Znalec došel k závěru, že společnost TIPGAMES vykazovala pro všechna sledovaná účetní období v letech 2014 – 2017 úpadek způsobený předlužením.

Na základě závěrů z provedené ekonomické a účetní analýzy firma TIPGAMES po všechna sledovaná období vykazovala i znaky úpadku způsobem insolvence, neboť její záporný nebo zcela minimální finanční zisk byl zcela nedostačující pro úhradu všech závazků.

Důvod úpadku

Znalecký posudek konstatuje, že na základě celkového vyhodnocení všech známých skutečností i listinných podkladů byly náklady tzv. sponzoringu, tedy náklady na „umístění reklamy“ u fotbalového klubu FK Jablonec a náklady z titulu „poskytnutého daru“ vůči Fotbalové akademii Jablonec v letech 2014 – 2016 prokazatelným důvodem vedoucím k úpadku firmy TIPGAMES, což mělo následný negativní vliv na věřitele i na průběh insolvenčního řízení od roku 2018.

Obrovský objem těchto závazků, tedy nákladů, které byly součástí dalších závazků, v celkovém součtu zapříčinil ekonomický a hospodářský propad společnosti TIPGAMES od roku 2014.

Předlužení a platební neschopnost

Podle policie bylo provedenými úkony trestního řízení zadokumentováno naplnění skutkové podstaty trestného činu Způsobní úpadku, kdy Adrianus Leonardus Franciscus Kruf, byť i z hrubé nedbalosti, přivodil společnosti TIPGAMES úpadek tím, že vůči Fotbalovému klubu v Jablonci nad Nisou „činil sponzoringem a darem výdaje hrubě nepřiměřené majetkovým poměrům společnosti TIPGAMES a.s. a způsobenou značnou škodou přivedl společnost TIPGAMES do úpadku ve formách předlužení i platební neschopnosti“.

Policie dále konstatovala, že v případě společnosti TIPGAMES došlo ke spáchání trestného činu spíše na úkor této právnické osoby, proto byla trestní odpovědnost samotné právnické osoby vyloučena. Na základě toho došla policie k závěru, že se trestného činu způsobení úpadku dopustil právě André Kruf.

Předseda Kruf

André Kruf se stal v září 2016 předsedou představenstva fotbalového klubu FK Jablonec. Ve funkci předsedy klubu tehdy nahradil někdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu, který se ocitl před soudem v kauze manipulací se sportovními dotacemi.

V červenci roku 2023 Kruf z funkce předsedy představenstva klubu FK Jablonec odstoupil a to oficiálně „z osobních důvodů“ na vlastní žádost.

Trest v kauze Cartoon Mania

V té době však Kruf už stál před soudem v jiné kauze – týkala se odcizení částky 9,5 milionu korun z předlužené loterijní společnosti TIPGAMES, jejímž byl šéfem, do Krufovi firmy Cartoon Mania. Převod uvedené částky na účet své firmy Cartoon Mania provedl Kruf z blíže neurčeného místa na americké Floridě.

Za tento svůj čin, který se týkal poškození věřitele, dostal Kruf v srpnu minulého roku u Obvodního soudu pro Prahu 6 trest odnětí svobody na dobu 18 měsíců.


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Bývalý šéf FK Jablonec, André Kruf, dostal u soudu trest 18 měsíců za odcizení 9,5 mil. Kč