Rozdávání peněz pokračuje, MŽP rozdělí 1,7 mld. na "kotlíkové dotace".

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v nové vlně „kotlíkových dotací“, uvolní celkem 1,7 miliardy korun. Dotace poslouží k výměně starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění pro přibližně 15 tísíc nízkopříjmových domácností. Neekologické kotle bude nutno vyměnit do září 2024.

Nárok na dotace mají domácnosti, které vyměnily kotle po 1. lednu 2021. O dotace mohou žádat senioři se starobním důchodem, invalidé ve třetím stupni invalidity nebo lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení.

Stejně jako při předchozích vlnách se budou dotace lidem vyplácet prostřednictvím krajů, kde budou žádosti přijímat elektronicky.

„Aktuálně bude vypsaná výzva pro kraje, kraje načerpají alokaci, následně kraje vypíšou dotace pro své obyvatele s tím, že máme dohodu s Asociací krajů, že tyto výzvy vypíšou nejpozději 30. 6. letošního roku,“ zveřejnil Hladík.

Dále uvedl, že kraje nejdříve poskytnou lidem zálohy ve výši minimálně 60 procent z dotace. Po dokončení výměny kotlů jim bude po doložení vyplacena zbylá částka.

Dotační vlny spouští ministerstvo životního prostředí od léta 2015 a dosud bylo vyměněno více než 103 tisíc kotlů v celkové částce přes 11 miliard korun.

Smyslem kotlíkových dotací je snížení emisí škodlivých látek v ovzduší. Mezi lety 2016 a 2021 zaznamen resort  v důsledku kotlíkových dotací pokles podílu populace ovlivněné nadlimitním znečištěním z 55,7 procenta na 20 procent.

Podle Hladíka výměnou jednoho kotle bude každý rok vypuštěno do ovzduší o 40 kilogramů prachu méně.

Hladík také zdůraznil, že v září 2024 vstoupí v platnost zákaz vytápění starými neekologickými kotly na paliva jako uhlí či dřevo, jež nedosahují nejméně třetí emisní třídy. Za vytápění těmito kotly budou udělovány pokuty.

„Vedle starých kotlů na tuhá paliva bychom chtěli přispívat i na výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla, detaily této zcela nové podpory představíme v květnu,“ doplnil Hladík.

Domácnosti, které nedosáhnou na získání kotlíkových dotací, budou moci zažádat o příspěvek na výměnu starých kotlů s programem Nová zelená úsporám od letošního září.(at)