Centropol oznámil snížení cen zemního plynu u zákazníků s produkty na dobu neurčitou.

Centropol oznámil snížení cen zemního plynu u svých zákazníků s produkty na dobu neurčitou, které nabízí i všem nově příchozím. Dodavatel energií CENTROPOL ENERGY přistupuje k další aktualizaci ceníků pro stávající i nové zákazníky a od 7. března nabízí zemní plyn s průměrnou cenou za dodávku na úrovni 2 189 korun bez DPH za megawatthodinu.

K této částce je třeba připočítat ještě poplatky za distribuci a stálý měsíční plat.

„Již 7. února jsme vydali nové ceníky s podstropovými cenami elektřiny a zemního plynu určené pro stávající i nové zákazníky. Díky naší konzervativní nákupní strategii a nízkým provozním nákladům můžeme nyní ve srovnání s ostatními dodavateli sáhnout k razantnější úpravě cen zemního plynu,“ uvedl marketingový ředitel a člen představenstva Centropolu, Jiří Matoušek.

S účinností od 7. a 10. března snižuje firma ceny produktů na dodávku zemního plynu s dobou neurčitou. Cenu dodávky plynu u produktu Bez závazku snižuje na 2 189 Kč/MWh bez DPH.

Ceníky starších produktů se vzhledem k historickým nákupům dostanou na úroveň nepatrně vyšší, a sice na 2 289 Kč/MWh bez DPH.

„Zároveň držíme hluboko pod cenovým stropem naše stálé měsíční platy, které patří k nejnižším na trhu,“ uvádí marketingový ředitel a člen představenstva Centropolu, Jiří Matoušek.

Stálý měsíční plat činí 30, 55 nebo 110 Kč bez DPH za měsíc.

Méně tak za dodávku zemního plynu mohou platit jen zákazníci, kteří si zafixovali ceny ještě před vypuknutím energetické krize, kterých je v zákaznickém portfoliu Centropolu stále velké množství.Z tabulky je patrné, kolik by zákazník ušetřil za rok přechodem k Centropolu, pokud by ceny zůstaly na současných hladinách.

Nové průměrné ceny Centropolu u produktů na dobu neurčitou jsou až 12,5 procenta pod cenovým stropem.

Oproti ceníku zemního plynu na dobu neurčitou, bez zohlednění cenového stropu, největšího dodavatele elektřiny v České republice je cena Centropolu nižší v průměru o 41 procent, uvedla firma.

V porovnání s nově oznámenými cenami největšího dodavatele zemního plynu na území Prahy jsou ceny Centropolu nižší v průměru o 8,8 procent, a navíc jsou ceny účinné již od 7. března, upřesnila dále.

Centropol nabízí ceny pod úrovní vládního stropu i u elektřiny. Nejatraktivnějším produktem je aktuálně Fixně Bez závazku s průměrnou cenou silové elektřiny 4 799 Kč/MWh bez DPH a fixním platem 90 Kč bez DPH/měsíc.

Jedná se o produkt s pevnou cenou do 31. 12. 2023, avšak se smluvním závazkem na dobu neurčitou, takže zákazník může odejít s tříměsíční výpovědní lhůtou, ale dodavatel je povinen cenu zachovat až do konce roku.

U produktu Fixně online na 1 rok cena za silovou elektřinu bez DPH činí 4 850 Kč/MWh a fixní plat bez DPH je i zde 90 Kč/měsíc.

CENTROPOL ENERGY je český dodavatel energií s více než 20letou působností a silným finančním zázemím. Patří k nejrychleji rostoucím stabilním dodavatelům, v jeho péči je více než 290 tisíc odběrných míst z řad domácností, firem
i veřejných institucí.

Mezi lednem 2022 a 2023 zákaznické portfolio společnosti meziročně vzrostlo o téměř 4,5 tisíce odběrných míst, informovala firma. (sfr)