Společnost Albert oznámila zaměstnancům ve více než 330 prodejnách navýšení mezd s platností od 1. března 2023. (Ilustrační foto: Albert)

Obchodní řetězec Albert těží ze zdražování zboží. Z peněz zákazníků potřetí během 15 měsíců navýší ve firmě mzdy. Zaměstnancům přidá 10 %. Společnost Albert oznámila zaměstnancům ve více než 330 prodejnách navýšení mezd s platností od 1. března 2023.

V průměru o 10 procent si polepší tisíce pokladních, prodavačů, pekařů, skladníků či zelinářů, ale také manažeři prodejen a jejich zástupci. Minimální garantované navýšení bude činit 8 procent.

Společnost Albert navyšovala mzdy i v tomto roce, a to hned dvakrát: poprvé v lednu v rámci pravidelné úpravy mezd a podruhé v reakci na vývoj ekonomické situace jako odpovědný zaměstnavatel ještě v září. Březnové navýšení tak bude třetím v průběhu patnácti měsíců.

„Jsem velmi rád, že mohu oznámit, že v březnu následujícího roku opět navyšujeme objem prostředků plynoucích do mezd. Aktuální situace je pro nás všechny velmi náročná a jako odpovědný zaměstnavatel jsme se rozhodli opět zareagovat. Po dvou navýšeních mezd v tomto roce přidáme zaměstnancům prodejen do mezd v příštím roce v průměru 10 procent,“ řekl Michal Pavelka, senior viceprezident pro operativu a logistiku ve společnosti Albert Česká republika.

O navýšení mezd jednal Albert v rámci sociálního dialogu s odborovými organizacemi.

„Je důležité, že velcí zaměstnavatelé v obchodě dokáží reagovat na vývoj ekonomické situace. Oceňujeme mimořádné kroky, jako jsou vánoční bonusy v rámci nenárokové složky mzdy, ale samozřejmě nejdůležitější je navýšení základních mezd. Pro zaměstnance Alberta je pak dobrou zprávou zejména minimální garantované navýšení mezd o 8 procent,“ uvedla prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb paní Renáta Burianová.

Dvě letošní navýšení mezd doprovází také mimořádné vánoční odměny ve výši 2 000 korun, které bude Albert vyplácet provozním zaměstnancům v prodejnách. Kromě toho mohou rodiny a přátelé zaměstnanců Alberta využít dvě 15% slevy na velký nákup v listopadu a prosinci. Albert letos do navýšení mezd a mimořádných odměn investuje více než sto milionů korun dodatečných mzdových prostředků.

Obchody Albert působí na českém trhu více než 30 let. Síť prodejen má více než 330 obchodů pokrývajících všechny kraje České republiky. Kamenné prodejny doplňuje ve velkých městech na Moravě také služba online prodeje potravin – Albert domů zdarma.


Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se denně stará 20 000 zaměstnanců pracujících na různé pracovní úvazky.

Společnost nabízí široké možnosti profesního uplatnění v rámci prodejen, distribučních center i centrály. Zaměstnance rozvíjí a vzdělává v tzv. Albert akademii. Více než deset let také široce spolupracuje s učňovským školstvím.

Pro vysokoškoláky pak pořádá odborné stáže. Program „Do Alberta na praxi“ pak umožňuje získat pracovní zkušenost formou placených brigád také mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí.

V rámci péče o zaměstnance poskytuje Albert svým zaměstnancům řadu benefitů, které zahrnují například stravenky, rekondiční volno, příspěvky na dopravu, na penzijní spoření či na sport.

Albert se intenzivně věnuje také oblasti zdraví zaměstnanců, organizuje preventivní programy a poskytuje další benefity v oblasti zdraví. Během pandemie spustil Linku pomoci, která se věnuje různým dotazům spojeným s koronavirem, ale i z oblasti psychologie či financí.

V roce 2021 podepsal Albert Chartu diverzity a potvrdil tak svůj závazek vytvářet prostředí otevřené každému a podporovat atmosféru vzájemné důvěry a respektu, která bude mít pozitivní vliv na rozvoj společnosti.

Desítky zaměstnanců nastartovali svou profesní dráhu ve společnosti už před více než 25 lety. V roce 2018 Albert představil interní Klub 25, do kterého každý rok přivítá kolegy pracující ve společnosti více než čtvrt století. (pel)