Skupina ČEZ už letos zvýšila zisk z 6,7 miliard na 52,3 miliardy. (Ilustrační foto)

Skupina ČEZ ze tři čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 52,3 miliardy korun z 6,7 miliardy ve stejném období loni. Za celý letošní rok pak ČEZ počítá se ziskem 65 až 75 miliard korun. Hlavními příčinami úpravy výhledu hospodaření je vyšší zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vyšší realizační ceny vyrobené elektřiny.

Ve III. čtvrtletí dosáhl provozní zisk před odpisy (EBITDA) výše 30,0 mld. Kč a čistý zisk hodnoty 18,7 mld. Kč. Za první tři čtvrtletí EBITDA činila 89,3 mld. Kč.

Meziroční nárůst o 88 % reflektuje enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a také vysokou provozní spolehlivost elektráren v letošním roce.

Čistý zisk dosáhl 52,3 mld. Kč. Skupina ČEZ navyšuje celoroční výhled EBITDA na úroveň 115 až 125 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úroveň 65 až 75 mld. Kč.

Provozní výnosy za první tři čtvrtletí dosáhly hodnoty 211,1 mld. Kč, meziročně o 35 % více. Bezprecedentní růst EBITDA segmentu VÝROBA byl částečně snížen poklesem výsledků hospodaření segmentu PRODEJ, na který růst cen komodit dopadá naopak negativně.

EBITDA společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům v ČR, meziročně klesla o 0,5 mld. Kč. Důvodem je extrémní nárůst pořizovacích cen plynu a elektřiny v roce 2022, který byl částečně kompenzován dočasnými sezónními vlivy.

„Aktuální predikce celoročního zisku indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, by mezi akcionáře bylo rozděleno 52 až 60 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 36 až 42 miliard Kč, které může využít na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Zmínil dále, že společnost od 8. září využívá první evropský LNG terminál spuštěný od invaze na Ukrajinu, který byl zprovozněn za rekordních 6 měsíců. Terminál v nizozemském přístavu Eemshaven dokáže zpracovat zkapalněný zemní plyn odpovídající roční spotřebě plynu pro celou Českou republiku.

„Z toho ČEZ má smlouvu na více jak 1/3 kapacity na 5 let a zároveň zajistil smlouvy na konverzi LNG na zemní plyn a přepravní trasy zemního plynu z Nizozemska do Česka. Jde o zásadní krok pro energetickou bezpečnost ČR, nezávislost na Rusku a důležitou pojistku pro případ omezení dodávek zemního plynu z jiných zdrojů. Aktuálně se již plyn z terminálu používá i pro dodávky do ČR,“ doplnil Beneš.

Výroba z jaderných zdrojů dosáhla za první tři čtvrtletí výše 22,6 TWh a meziročně vzrostla o 3 %.

Výroba ze současných obnovitelných zdrojů, meziročně klesla o 15 %, a to kvůli podprůměrným hydrometeorologickým podmínkám a také z důvodu odstávky v elektrárně v Poříčí spoluspalující biomasu.

Výroba z uhelných zdrojů v ČR dosáhla úrovně 11,6 TWh a meziročně vzrostla o 5 %.

Produkce z plynu naopak za první tři čtvrtletí meziročně klesla o 28 %, a to v důsledku nižší výroby elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady.

Dne 1. listopadu byla zahájena výplata dividend za rok 2021 v celkové výši 25,8 mld. Kč.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 4 %, klimaticky a kalendářně přepočtena pak o 3 %.

Spotřeba u velkých podniků klesla o 2 %, spotřeba domácností klesla o 10 %, především však v důsledku teplého počasí na počátku roku a také v souvislosti s covidem-19, protože v roce 2021 pracovalo více zaměstnanců z domova. (pel)