Airbnb nájmy bytů se podle soudu musí v ČR danit jako podnikání. (Ilustrační foto)

Airbnb nájmy bytů se musí v ČR danit jako podnikání. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, který řekl, že krátkodobý pronájem bytů přes platformy typu Airbnb či Booking.cz spadá pod ubytovací služby a měl by se danit jako podnikatelská činnost. 

Rozsudek by měl nejvíce zasáhnout ty, kdo pronajímají více bytů najednou.

Rozhodnutí soudu si jako první všimly Hospodářské noviny. Rozhodnutí by mohlo výrazně ovlivnit majitele tisíců bytů, kteří v nich poskytují ubytování skrze platformu Airbnb a Booking.com.

Městský soud v Praze řešil případ žalobkyně zastoupené advokátkou Petrou Novákovou, která se soudně ohradila proti tomu, že jí finanční správa za rok 2017 doměřila daň z podnikatelské činnosti a musela podat opravné daňové přiznání.

Šlo o příjmy z krátkodobých pronájmů nemovitosti skrze platformu Airbnb.

Podle městského soudu v Praze nejde v případě Airbnb o tak­zvanou nesouvislou podnikatelskou činnost, za kterou pronájem považovala žalobkyně, ale o podnikatelskou činnost v ubytovacích službách.

Rozhodnutí soudu kvitovala Finanční správa ČR. Podle ní byl rozsudkem akceptován závěr finanční správy, že příjmy plynoucí z činnosti ubytování je nutné klasifikovat jako ubytovací službu, jelikož dochází k uspokojování potřeby na ubytování, nikoliv potřeby bydlení, jak je tomu v případě nájmu.

Rozsudek zřejmě zasáhne nejvíce ty, kteří pronajímají více bytů najednou. Pro ubytovatele to bude mít dopad například při platbě sociálního a zdravotního pojištění. Od těchto plateb jsou totiž v případě klasického nájmu osvobozeni.

Největší negativní dopad by spočíval v tom, že by se řady pronajímatelů přes Airbnb začala týkat daň z přidané hodnoty.

V případě pronájmů je pronajímatel od DPH osvobozen. V případě poskytování ubytovacích služeb tomu tak není.

Pokud příjmy z pronájmů přesáhnou ročně jeden milion korun, stanou se ubytovatelé plátci DPH a 15 procent svých příjmů musí odvést státu.

V Česku se přes platformu Airbnb podle údajů ČSÚ v roce 2018 ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů a 115 tisíc obyvatel Česka.

S příchodem pandemie koronaviru se však počet pronajímaných bytů snížil. (sfr)