Svaz dovozců automobilů vyzval představitele státu, aby podpořil dotacemi ekologickou dopravu v ČR. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Svaz dovozců automobilů (SDA) vyzval Babišovu vládu, aby lidem zadotovala nákupy nízkoemisních vozidel. Konkrétně navrhuje podporu pro soukromý nákup vozů s nulovými emisemi částkou 200 tisíc korun, u vozidel s emisemi do 50 gramů CO2 na 1 km částkou 100 tisíc korun. 

Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.

„Stávající Národní akční plán čisté mobility Ministerstva průmyslu a obchodu obsahuje řadu pozitivních nástrojů, ale v praxi neplní svoji roli, a Česká republika proto stále výrazně zaostává za ostatními evropskými zeměmi, a to jak v oblasti zavádění ekologických vozů, tak ve stáří vozového parku,“ uvedl svaz.

Svaz dále upozornil, že odbyt zejména ekologických vozů je v ČR hluboko pod unijním průměrem. Zatímco registrace elektrifikovaných vozů, tedy elektromobilů a dobíjecích hybridů, dosáhl vloni v EU 11,4 procenta, Česká republika zaznamenala jen 2,6 procenta a obsadila tak poslední příčky.

„Česká republika patří stářím vozového parku přes 15 let mezi poslední státy v Evropě, lépe jsou na tom i všechny okolní země. To se odráží také v nízké bezpečnosti, vysoké spotřebě paliva a vysokých emisích u nás provozovaných vozidel,“ řekl Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů.

Například Maďarsko vykázalo téměř dvojnásobek nových vozů s elektrickým pohonem, v Německu činí podíl 13,5 procenta a velmi rychle roste.

Z hlediska váženého průměru emisí nově prodaných vozů je mezi zcela posledními státy: lepší hodnoty vykazují např. Polsko i Rumunsko.

SDA proto zaslal předsedovi vlády, ministryním a ministrům průmyslu a obchodu, financí, dopravy, životního prostředí a místního rozvoje, ale i představitelům hlavních politických stran návrh na efektivní podporu nízkoemisních automobilů v ČR po vzoru okolních zemí.

Konkrétně navrhuje podporu pro soukromý nákup vozů s nulovými emisemi (elektromobily BEV a vodíkové vozy FCEV) částkou 200 tisíc korun. U vozidel s emisemi do 50 gramů CO2 na 1 km (plug-in hybridy PHEV) částkou 100 tisíc korun.

Zároveň by se mělo snížit nepeněžní plnění zohledněné v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům z 1 procenta na 0,5 procenta měsíčně – tedy tak, aby došlo k srovnání podmínek s vozy se spalovacími motory a další motivaci firem k pořízení ekologických vozidel.

Předloha nelimituje podporu cenou vozu, což je spravedlivé pro všechny uživatele a tímto principem zvýhodňuje cenově dostupnější modely.

Podle SDA si alespoň částečnou kompenzaci zaslouží všichni uživatelé, kteří jsou v současné fázi rozvoje elektromobility ochotni na ekologický vůz vynaložit více svých finančních prostředků a přispět tak k snížení emisí v dopravě.

Česko zaostává za světem 

Zástupci automobilek sdružených v SDA potvrzují, že registrují rostoucí zájem zákazníků o elektrické vozy, ale odbyt je stále velmi nízký. Stávající finanční výhody – parkování ve vybraných městech či používání dálnice zdarma nebo úleva na silniční dani – nejsou podle prodejních výsledků dostatečně účinnou motivací ani pro soukromé, ani pro firemní klienty.

Důvodem pro podporu elektrického pohonu je podle SDA také jasně stanovený směr Evropské komise, pokud se jedná o další vývoj v oblasti emisních limitů pro osobní a lehká užitková vozidla. To se týká i obnovy státních flotil.

Podle legislativy platné pro ČR musí do 4 let státní nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny právě vozy na elektřinu nebo vodík.

Nákup a provoz vozidel, ale také jejich výroba a obsáhlý dodavatelský řetězec spolu s řadou navazujících služeb představují významného přispěvatele do státního rozpočtu.

Automobilové odvětví tvoří 10 procent HDP, podílí se z 21 procent na exportu a zaměstnává více než 133 tisíc osob přímo a další stovky tisíc nepřímo. V ČR se již elektromobily a jejich součásti také vyrábějí.

Česká republika patří mezi přední výrobce a dodavatele automobilového průmyslu, v počtu vyrobených automobilů je v rámci EU na 3. místě za Německem a Španělskem; množstvím vyrobených vozů na počet obyvatel je ČR druhá za Slovenskem v celosvětovém měřítku.

„Pokud se co nejrychleji nepřipojíme k rozvinutým evropským státům a nepodpoříme rozvoj elektrického pohonu, hrozí nám – při současně chybějící legislativě v oblasti ojetých vozidel – že se z Česka místo výrobního a technologického lídra stane popelnice Evropy,“ uzavřel Pokorný. (pel)