Brabcovo ministerstvo životního prostředí dá 4,5 miliardy korun na výstavbu solárních elektráren. (Ilustrační foto :Redakční koláž)

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) rozjel dotační revoluci. Do obnovitelných zdrojů a výstavby fotovoltaických elektráren nasype v 1. výzvě 4,5 miliardy korun, ale peníze chce postupně přidávat. Jedna miliarda bude alokována pro menší projekty do jednoho megawattu instalovaného výkonu, zbytek bude připraven na větší projekty. 

Resort o tom informoval na webu.

„Stojíme na prahu revoluce ve využívání obnovitelných zdrojů, které urychlí modernizaci našeho hospodářství a významně přispějí ke snížení škodlivých emisí. To je také důvod, proč do nich v následujících letech půjde rekordní množství peněz,“ uvedl Brabec.

Podstatné zvýšení podílu čisté energie vyrobené z obnovitelných zdrojů je podle něj prioritou České republiky na další desetiletí.

„Podpora bude čistě investiční, proto na rozdíl od solárního boomu v roce 2009 podpořené instalace žádným způsobem nezatíží státní rozpočet provozní podporou. V předregistračních výzvách jsme obdrželi přes 9 tisíc projektových záměrů a 90 % z nich se týká právě fotovoltaiky. Takže čekáme opravdu velký zájem a jsem zvědavý, kolik projektů se do ostrých výzev nakonec přihlásí,“ doplnil.

Transformaci na čistou energii má pomoci Modernizační fond, ve kterém je dohromady k dispozici 150 miliard korun. Neustále rostoucí ceny emisních povolenek ale naznačují, že částka by ve finále mohla být téměř dvojnásobná.

Na rozvoj obnovitelných zdrojů přitom půjde podstatná část, bezmála 40 procent.

Zatímco nyní tvoří zelená energie přibližně 15 procent celkové spotřeby energie v ČR, v roce 2030 už by to mělo být nejméně 22 procent, což je národní cíl stanovený ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a Modernizační fond tento cíl dokáže bezpochyby překonat.

Na konci dubna MŽP a Státní fond životního prostředí vyhlásily první dvě výzvy z Modernizačního fondu pro teplárny.

Jednu miliardu rozdělí v průběžné nárokové výzvě pro projekty s instalovaným výkonem elektrické energie do 1 megawattu (MWp), dalších 3,5 miliardy je připraveno pro větší elektrárny s výkonem nad 1 MWp, které se mohou hlásit do jednokolové soutěžní výzvy.

V závislosti na velikosti podniku a typu instalace elektrárny mohou zájemci dosáhnout na dotaci ve výši až 50 procent celkových výdajů na projekt.

„K tomuto rozdělení jsme přistoupili, abychom nastavili rovnocenné podmínky a malé projekty nemusely soupeřit s velkými. Nyní podpoříme pouze fotovoltaické elektrárny. S ostatními obnovitelnými zdroji počítáme v dalších letech, až skončí jejich podpora z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu,“ vysvětlil Brabec.

Projekty nad 1 MWp budou mezi sebou soutěžit, body jim budou přidělovány podle několika kritérií na základě nákladové efektivity a technické úrovně projektu. Regiony postižené útlumem těžby uhlí – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj – budou při bodování zvýhodněny.

Další peníze mají jít v budoucnu například na investice do energetických úspor v budovách i průmyslu, ekologizaci vozového parku dopravních podniků, nebo například modernizaci veřejného osvětlení. (pel)