Ředitelem nové Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci se stal dosavadní diplomat Aleš Vytečka (42). Agentura, která začala fungoval od poloviny března, bude mít za úkol podporovat prodej vojenského materiálu z České republiky na mezivládní úrovni. Podle zástupců ministerstva již agentura pomáhá s uzavřením smlouvy s Filipínami a Severní Makedonií. Pomoci chce firmám také v Asii a Jižní Americe.

AMOS je součástí ministerstva obrany jako jeho samostatný útvar a měla by se stát důležitým nástrojem pro podporu českého obranného průmyslu. Očekává, že nebude mít o práci nouzi.

Podle náměstka ministra obrany Tomáše Kopečného agentura sjednotí pro partnerské vlády všechny nástroje, které mohou podpořit zvažovaný prodej zbrojního produktu a které již v současné době existují.

Nabídne například finanční záruky formou Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) či České exportní banky (ČEB), nebo poskytne certifikáty jakosti zboží prostřednictvím například Vojenského technického ústavu (VTÚ).

Ministerstvo obrany očekává, že vznik agentury významně pomůže českým zbrojním firmám, aby se dostaly na některé trhy třeba v jihovýchodní Asii nebo v jižní Americe.

Metnar poznamenal, že podobnou schopnost má pouze sedm států světa, například USA, Izrael, Švédsko nebo Francie. Od některých z nich již Česko nákup mezivládní dohodou v minulosti využilo, třeba ze Spojených států takto kupuje vrtulníky a z Izraele mobilní radiolokátory nebo raketový systém SHORAD.

Kopečný poznamenal, že přes 90 procent výrobků českého obranného průmyslu jde na export a pro firmy je tak velmi důležité, aby byly schopné se uchytit na zahraničních trzích.

Podotkl, že některé státy světa jsou zvyklé nakupovat zbrojní materiál právě především prostřednictvím mezivládních dohod. Protože Česká republika dosud nedokázala takovou formu pomoci českým firmám nabídnout, byly znevýhodněny.

Pokud bude mít česká společnost zájem o podporu od AMOS, napíše mu žádost, kterou ministerstvo vyhodnotí a předá agentuře, která připraví dohodu. Tu vyhodnotí pracovní skupina složená z náměstků ministerstev obrany, průmyslu a obchodu, zahraničí a financí.

Následně ji pak schválí vláda. Samotnou smlouvu ale daná firma podepíše s cizí vládou sama.

O podporu se mohou ucházet firmy, které daný vojenský materiál vyrábí na českém území a v Česku platí daně, zároveň musí mít povolení pro zahraniční obchodování s vojenským materiálem.

Podle Kopečného jsou již v současné době rozjednané mezivládní dohody se Severní Makedonií a Filipínami. Podrobnosti před jejich uzavřením nechtěl sdělovat. Zájem mezi českými podniky je podle něj enormní.

Vznik agentury přivítal na tiskové konferenci předseda sekce obranného průmyslu Hospodářské komory a prezident a předseda představenstva České zbrojovky Lubomír Kovařík. V její existenci vidí velkou podporu českým exportérům.

Česká zbrojovka se podle něj v minulosti několikrát setkala se situací, kdy po nich zákazník požadoval podporu české vlády.

V agentuře bude zpočátku pracovat 10 lidí, výhledově by se její obsazení mohlo rozrůst. Rozpočet má asi 15 milionů korun. Metnar do jejího čela v úterý jmenoval Vytečku.

Ten působil 13 let na ministerstvu zahraničí, kde se tematice zahraničního obchodu s vojenským materiálem věnoval. Pro ministerstvo zahraničí pracoval v zahraničí v Etiopii, poslední více než tři roky působil na ambasádě v Bangkoku.