Antimonopolní úřad potvrdil pokutu 200 tisíc korun pro ministerstvo dopravy za chyby při tendru registračních značek. (Ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy musí zaplatit pokutu 200 tisíc korun za chyby v tendru při tendru na dodávku tabulek registračních značek. Pokuta je pravomocná, resort ji tak musí uhradit. Důvodem bylo vyloučení společnosti Eltodo z výběrového řízení, což bylo podle antimonopolního úřadu nepřiměřené a příliš formalistické rozhodnutí. 

Informoval o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna svým rozhodnutím ze 7. ledna 2021 zamítl rozklad podaný Ministerstvem dopravy ve věci zadávacího řízení na uzavření šestileté rámcové smlouvy na dodávky tabulek registračních značek a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí Úřadu, kterým byla zadavateli za spáchání přestupku uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun,“ oznámil ÚOHS.

Zadavatel vyloučil ze zadávacího řízení společnost ELTODO, která vyhrála tendr s nejnižší nabízenou cenou, a to 53,4 milionu korun. Důvodem vyloučení bylo, že nezaokrouhlila nabídkové ceny za jeden kus tabulky registrační značky a za předpokládaný počet tabulek registračních značek za jeden rok.

Podle rozhodnutí antimonopolního úřadu to bylo nepřiměřené a příliš formalistické rozhodnutí. Zadavatel tím ovlivnil výběr dodavatele.

Ze soutěže byli vyloučeni i další 4 účastníci. Tři ze stejných důvodů jako Eltodo, jeden kvůli překročení maximální částky.

V červenci 2020 zadavatel uzavřel rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem Security Paper Mill (SPM) s polským partnerem Utal, který přišel s nabídkou 55,15 milionu korun ročně.

Ministerstvo se uložené pokutě bránilo podáním rozkladu k předsedovi ÚOHS. (pel)