OSN zaútočila na nejbohatší lidi světa: Obvinila je z ničení planety vyššími emisemi CO2. (Ilustrační foto)

OSN zaútočila na nejbohatší lidi světa. Obvinila je z ničení planety vyššími emisemi CO2. Podle nejnovější zprávy OSN vyprodukuje „bohatá elita“ planety více emisí, než polovina lidstva. Ve své zprávě „Program OSN na ochranu životního prostředí (UNEP)“ dovozuje tato organizace, že bohatá elita musí změnit svůj životní styl, pokud má být boj proti globálním změnám klimatu úspěšný.

Podle OSN produkují nejbohatší lidé obrovský podíl emisí skleníkových plynů.

Jedno procento nejbohatších obyvatel planety má údajně na svědomí dvakrát tolik emisí, než celá chudší polovina lidstva.

Zpráva OSN sleduje, jak souvisí uhlíková stopa s životní úrovní lidí, a upozorňuje na to, že nepřiměřeně vysoký podíl na globálním oteplování mají kvůli vyšším emisím zejména lidé s vyššími příjmy.

Deset procent obyvatel planety s nejvyššími příjmy spotřebovává 45 procent veškeré vyrobené energie a dokonce 75 procent energie v letecké dopravě, tvrdí OSN.

Oproti tomu, chudší polovina lidstva spotřebovává jen 10 procent energie, respektive pouhých 5 procent energie v letecké dopravě.

Organizace spojených národů tvrdí, že pokud by se státy světa skutečně odhodlaly k boji proti oteplování a pokusily se růst teplot omezit na 1,5 stupně Celsia do konce století, jak to předpokládá pařížská dohoda o klimatu, pak by se produkce oxidu uhličitého na hlavu musela snížit na 2,5 tuny ročně do roku 2030.

Z toho by plynulo, že chudší obyvatelé planety by mohli svou uhlíkovou stopu zvětšit až třikrát. Naopak, desetina nejbohatších by musela emise omezit na desetinu.

„Emise nejbohatšího procenta celosvětové populace činí více než dvakrát tolik, co emise těch chudších 50 procent. Tato elita by tak musela svou uhlíkovou stopu zmenšit třicetkrát, pokud bychom chtěli dostát pařížské dohodě,“ zdůraznila ředitelka UNEP Inger Andersonová.

Zprávu OSN využila také organizace Oxfam, která systematicky brojí proti bohatším obyvatelům planety. Její představitel Tim Gore prohlásil, že „přemrštěná spotřeba bohaté menšiny zhoršuje klimatickou krizi, a přitom jsou to chudé komunity a mladí lidé, kteří pocítí její důsledky“.

Podle Oxfamu prý bude „prakticky i politicky nemožné tento rozdíl v emisích smazat, pokud vlády nepřistoupí k tomu, že uhlíkovou stopu bohatých zmenší a zahladí nerovnosti, kvůli nimž miliony lidí nemají přístup k elektřině nebo nejsou schopny vytápět své domovy“. (sfr)