Ceny nájemního bydlení v Praze rostly mezi lety 2014 až 2020 v průměru o 7,4 procenta, ukázala analýza Deloitte. (Ilustrační foto)

Průměrné výše nájmů v Praze rostly v období mezi lety 2014 a 2020 průměrně meziročním tempem 7,4 %. Zatímco v letech 2014 a 2018 dosahoval růst necelých 3 %, respektive 4,2 %, v roce 2017 přesáhl 12,5 %. Na konci sledovaného období v 1. pololetí roku 2020 pak průměrná výše nájemního poklesla pololetně o 2,6 %.

Ukázala to analýza, kterou pro Magistrát hlavního města Prahy zpracovala společnost Deloitte.

Aktuální pokles nájmů pak akcentuje menší poptávku po krátkodobých pronájmech v centrálních částech Prahy.

„Vliv útlumu turismu a krátkodobých pronájmů na nájmy v celé Praze je patrný, ale výrazný vliv na ceny má především v centru, navíc ne všechny byty ke krátkodobým pronájmům jsou přizpůsobeny pro standardní užívání,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„Také s ohledem na současnou situaci chybí v Praze tisíce vysokoškoláků, kteří zůstali ve svých bydlištích na distanční výuce a hledali by jinak na konci léta bydlení v Praze. S takovými faktory je třeba počítat, pokud se situace začne vracet do normálnějšího stavu,“ doplnil Hlaváček.

Čtyřmi pražskými katastry s průměrně nejvyššími nájmy za metr čtvereční jsou Malá Strana, Josefov, Nové Město a nově také Vinohrady, které předstihly Staré Město.

Naopak nejlevnější jsou okrajové katastry, jako například Lipence, Benice či Malá Chuchle, kde se průměrné nájemné v 1. polovině roku 2020 pohybovalo okolo 200 korun za metr čtvereční. Z větších urbanistických celků je nejnižší nájemné ve Zbraslavi nebo v Bohnicích.

„Pokud obecně srovnáme vývoje cen nájemního a vlastnického bydlení, ukazuje se, že ceny vlastnického bydlení rostly i v 1. pololetí roku 2020, kdy výše nájmů naopak klesly,“ vysvětlil Petr Hána, senior manažer v oddělení zaměřeném na stavebnictví a nemovitosti Deloitte.

„Dále je zřetelněji vidět, že výraznější rozdíl v tempu růstu cen oproti nájmům panoval v 1. polovině období zhruba do začátku roku 2017, kdy nájmy rostly v průměru o 3,4 % za pololetí, kdežto ceny nemovitostí rostly v průměru o 5,3 %,“ doplnil.

Z analýzy vyplynulo, že v první polovině období do konce roku 2016 mírně vyšším tempem zdražovaly dražší byty, kdežto v druhé polovině období zaznamenaly vyšší tempo růstu levnější byty.

Analýza zároveň potvrdila, že na výši nájemného má významný vliv dostupnost stanic metra nebo například blízkost významných městských parků. (pel)