Británie doporučila lidem, aby omezili konzumaci masa a mléčných výrobků o pětinu, jinak prý nebude možné dosáhnout klimatické neutrality. Zvažuje i zavedení speciální daně.

Velká Británie v honbě za klimatickou neutralitou doporučila lidem, aby o pětinu omezili konzumaci hovězího, skopového a mléčných produktů. Jedině tak bude možné zajistit uhlíkovou neutralitu britského hospodářství, které chce Londýn dosáhnout do roku 2050. Ve hře je i zavedení speciální daně na maso a mléko, která by měla občany od konzumace živočišných produktů částečně odradit.

Uvedla to komise pro klimatickou změnu zřízená britskou vládou.

„Nemůžeme dosáhnout vládního cíle uhlíkové neutrality do roku 2050, aniž zásadně změníme způsob, jakým využíváme půdu, jakým farmaříme a jakým se stravujeme,“ řekl šéf komise Chris Stark.

Úřady komise vyzvala, aby ve všech veřejných jídelnách vždy nabízely alespoň jeden pokrm čistě rostlinného původu.

Trávicí ústrojí krávy vyprodukuje za rok průměrně 70 až 120 kilogramů metanu. Ten je přitom až 25krát účinnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý, zůstává však v atmosféře výrazně kratší dobu.

Zpráva tak zmiňuje například vysazování nových lesů na pastvinách, které v budoucnu uvolní ubývající dobytek, a vyzývá k obnovování rašelinišť, v nichž se ukládá velké množství skleníkových plynů.

Nabádá rovněž farmáře, aby chytřeji využívali hnojiva a více se spoléhali na zvířecí hnůj. Lidé by podle zprávy také měli lépe nakládat s potravinami a snížit množství vyhozeného jídla o 20 procent.

Britská asociace farmářů sice s některými doporučeními souhlasí, ale snížení živočišné produkce nepovažuje za účinné opatření.

Naopak podle některých ekologických aktivistů je plán málo ambiciózní a jeho doporučení nejdou dostatečně daleko.

Britská konzervativní vláda přijala závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 loni v červnu.

Uhlíkově neutrální hospodářství navenek nevylučuje žádné skleníkové plyny, především oxid uhličitý a metan, které podle mnohých vědců značně přispívají k oteplování světového klimatu.

V praxi to znamená, že hospodářství buď žádné skleníkové plyny neprodukuje, nebo je všechny dokáže zpětně pohltit. (pel)