Český výrobce sušeného masa, pardubická společnost Fine Gusto Nature, získala certifikát bezpečnosti a kvality potravin IFS.

Český výrobce sušeného masa, pardubická společnost Fine Gusto Nature, získala certifikát IFS (International Food Standard), který vznikl z požadavků zahraničních obchodních řetězců jako všeobecný standard na bezpečnost potravin.

„K tomu, abychom certifikát IFS získali, jsme museli ve Fine Gusto vynaložit velké úsilí a jsme proto velice rádi, že jsme certifikaci bezpečnosti a kvality potravin a výrobních procesů získali. Standard IFS umožní naší společnosti nejen další rozmach v zahraničí a spolupráce s obchodními řetězci, ale zajišťuje i vysokou kvalitu, bezpečnost produktů a současně plnění zákonných požadavků,“ řekla Lucie Klokočníková, ředitelka společnosti Fine Gusto.

Standard IFS (International Food Standard) byl vyvinut zájmovými sdruženími německých a britských distribučních řetězců zejména za účelem vytvoření jednotných pravidel bezpečnosti a kvality potravin, jejichž uplatňování je řetězci vyžadováno při výrobě potravin vlastních tzv. „privátních značek“.

Základem standardů jsou pravidla správné výrobní a hygienické praxe, analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů a další legislativní požadavky potravinového práva Evropské unie na výrobky, procesy a kvalifikaci personálu.

Obchodní řetězce často požadují certifikát IFS od dodavatelů a výrobců potravin, aby zákazníkům mohly zaručit, že kupují pouze bezpečné a správně označené potraviny odpovídající všem požadavkům zákona.

„Díky auditu, který proběhl v naší firmě a který získání certifikace vždy předchází, mají obchodní řetězce jistotu, že poskytujeme kvalitní a bezpečné potravinové výrobky,“ dodala Klokočníková.

Pardubická společnost Fine Gusto Nature je tak nyní zařazena do online databáze, která sdružuje veškeré držitele IFS certifikátu.

(pel)