Energetická burza PXE se vzdala licence ČNB pro organizování regulovaného trhu. Obchodování s elektřinou předala své německé matce, lipské EEX a obchodování s plynem pařížské burze PowerNext.

Energetická burza PXE v loňském roce prudce utlumila svoje aktivity a vzdala se licence ČNB pro organizování regulovaného trhu. V polovině roku předala obchodování s elektřinou své německé matce, lipské EEX a obchodování s plynem v závěru roku pařížské burze PowerNext.

Pražské PXE tak v Česku zůstala jen role obchodního zastoupení a zákaznického centra. Pro společnosti prodávající na PXE energie to má ale pozitivní efekt: na německé EEX je o bývalé produkty PXE daleko větší zájem, než když se obchodovaly v Praze.

Zaměstnancům PXE se pravděpodobně rozhodnutí německé matky příliš nezamlouvá a snaží se faktickou skutečnost, že s Pražskou burzou na energetické deriváty je konec, zakrýt efektivním public relations. O tom svědčí promočlánek ´Obchodování na Pražské burze trhá rekordy´ na webu PXE, ve kterém jsou statistiky mateřské EEX vydávány za výsledky PXE.

V tomto článku PXE tvrdí, že v roce 2017 se na ní zobchodovalo 47 TWh elektřiny. Ve skutečnosti se podle údajů mateřské EEX v první polovině roku 2017 zobchodovalo na PXE pouze 8 TWh elektřiny. Zbylý objem vznikl ve druhé polovině roku po přenosu obchodování na EEX, kde se k bývalým produktům PXE dostal daleko širší okruh zákazníků a obchodníků.

Obchody s východoevropskou elektřinou tak vzrostly o fenomenálních 188 procent. Tím se ale zároveň ukázalo, jak neefektivním trhem pražská PXE byla. Rozhodnutí německé matky zrušit burzu s energetickými deriváty v Praze tak bylo ze strategických důvodů bezesporu správné.

Pro Českou republiku to ale není důvod k jásotu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které vůči PXE funguje jako regulační orgán, de facto ztratilo možnost regulovat obchodování s produkcí českého ČEZ (české úřady logicky nemají pravomoc zasahovat do chodu burzy v německém Lipsku). A to i přes dobrovolnou ochotu EEX s českým MPO v případě potřeby situaci konzultovat.

Mluvčí lipské burzy Eileen Heike v této souvislosti BYZNYS NOVINÁM sdělila: „Kdykoliv bude uplatnitelný český právní řád, EEX ve spolupráci s PXE s ním bude postupovat v souladu a bude informovat PXE o zamýšlených změnách (…), které můžou ovlivnit obchodování například s kontrakty na českou elektřinu.“

Z toho vyplývá, že vedle role zákaznického centra zůstává pražské PXE úloha jakési informační kanceláře vůči českým státním orgánům.

Neslavný konec PXE může do jisté míry předznamenat osud sesterské Burzy cenných papírů Praha.

I tu ovládá německý vlastník. Objemy obchodování s akciemi zde už ale deset let nepřetržitě klesají z 1130 miliard korun v roce 2007 na 139 miliard korun, tedy skoro o 90 procent. O úpis nových atraktivních akciových titulů na takovém trhu logicky má zájem jen málokdo… Pokud se tedy nestane zázrak, je konec Burzy cenných papírů zřejmě jen otázkou času.

 


Rozhovory k tématu PXE

 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

David Kučera, generální sekretář 

Jaký objem kontraktů s elektřinou (českou, slovenskou, maďarskou, rumunskou a polskou) byl v loňském roce na PXE zobchodován?
ČR: 17,4 TWh, SK: 5,5 TWh, HU: 20,3 TWh, PL: 0 TWh, RO: 5 TWh.

Jednalo se opravdu o rekordní čísla, jak uvedl časopis EURO (nárůst ze 30 TWh na 48 TWh) nebo se v případě významné části (cca 15 TWh maďarské elektřiny) nejednalo o zobchodovaný objem na PXE, ale jednalo se pouze o vypořádání mimoburzovních obchodů?

Ano, jednalo se o rekordní čísla. Tato čísla v sobě zahrnují i vypořádání tzv. registrovaných OTC obchodů, tj. obchodů, které jsou většinou zprostředkovány tzv. inter-deal brokery a okamžitě po jejich dohodnutí jsou tyto obchody registrovány na burze. Touto registrací se z nich stávají standardní burzovní obchody a jejich následné vypořádání se nikterak neliší od ostatních burzovních obchodů. PXE nabízí možnost registrace OTC již mnoho let.

Jaký subjekt ono vypořádání mimoburzovních (OTC) obchodů s maďarskou elektřinou provádí?

Veškeré obchody včetně OTC obchodů registrovaných na burze jsou vypořádány prostřednictvím clearingového centra ECC. PXE využívá služeb ECC již bezmála 5 let.

V létě proběhla migrace trhu s elektřinou na lipskou burzu EEX, koncem roku migroval i trh s plynem na pařížskou platformu PowerNext. Je možné (alespoň u elektřiny, kde už půl rok uplynul) bilancovat, co tato změna přinesla PXE a co přinesla účastníkům obchodování?

Díky této operaci významným způsobem vzrostl počet aktivních účastníků obchodování na PXE. V květnu 2017 jsme měli registrováno 37 účastníků obchodování, v prosinci mělo přístup na PXE trh více jak 200 (samozřejmě ne všichni jsou aktivní). Došlo k dramatickému zvýšení objemů obchodů v listopadu 2016: 2,2 TWh, listopad 2017: 11 TWh, prosinec 2016: 2,3 TWh, prosinec 2017: 9 TWh. Navíc jsme byli schopni snížit poplatky účtované účastníkům obchodování – díky přesunu na platformu EEX již neúčtujeme poplatek za napojení do systému.

Poté, co byly oba energetické trhy přesunuty na jiné burzy, jaká činnost vlastně zůstala PXE? Jaký mají účastníci obchodování důvod obracet se na PXE, když jsou přímo členy (účastníky obchodování) EEX resp. Powernext? Jaká je přidaná hodnota PXE u obchodování s plynem a při obchodování s elektřinou?

PXE se stala plnohodnotnou součástí skupiny EEX a v Praze zůstaly veškeré operace jako dříve, odpadlo pouze provozování IT systému. PXE má v rámci skupiny EEX na starosti obsluhu klientů v rámci střední a východní Evropy, samozřejmě dnes nabízíme skupinové členství na EEX. Původní produkty, byť dnes nabízené pod burzovní licencí EEX, jsou i nadále dohledatelné na i webových stránkách EEX pod značkou PXE, která zůstala zachována. PXE je nadále přímo ekonomicky závislá na vývoji obchodování s PXE produkty. Situace s plynovými produkty je analogická.

Došlo v důsledku převedení obchodování s energetickými deriváty na EEX a Powernext k propouštění zaměstnanců PXE?

Ne, naopak přijali jsme zaměstnance nové, neboť jsme v rámci skupiny převzali některé nové aktivity.

V roce 2016 tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek při vstupu EEX do PXE tvrdil, že tento krok má vést k další expanzi (regionální i produktové) PXE. Je tedy v plánu nějaká expanze PXE?

Ano, pracujeme na tom, je to jeden z našich úkolů, brzy oznámíme další rozšíření produktové nabídky.

Nepředznamenávají strategické kroky většinového akcionáře EEX v roce 2017 (zrušení dvou trhů na PXE a jejich přesun jinam) úplné zrušení PXE? Můžete to vyloučit?

Toto mohu absolutně vyloučit, plánujeme spíše rozšíření našich operací.


ČEZ

Ladislav Kříž, tiskový mluvčí

Jak ČEZ pocítil převod obchodování termínovaných kontraktů s elektřinou z burzy PXE na burzu EEX?

Z hlediska samotného procesu obchodování nijak, samozřejmě ČEZ vítá výrazné zvýšení likvidity po převodu na platformu EEX.

Jak ČEZ pocítil převod obchodování termínovaných kontraktů s plynem z burzy PXE na burzu Powernext?

Z hlediska samotného procesu obchodování nijak, samozřejmě ČEZ vítá výrazné zvýšení likvidity po převodu na platformu Powernext.

Využívá ČEZ ještě pražskou burzu PXE nebo komunikuje přímo s EEX, resp. s Powernext?

S EEX i Powernextem ČEZ komunikuje řadu let, protože obchoduje na jejich platformách pro jiné trhy mnoho let. Pro komunikaci okolo jejich českých platforem samozřejmě komunikuje s jejich českým týmem, tedy pracovníky PXE.

Vedl přechod na EEX a Powernext k nějakému růstu nákladů na obchodování ve formě burzovních poplatků z uskutečněných transakcí? Nebo zůstaly stejné či se dokonce snížily?

Výše poplatků se nezměnila, dokonce jeden poplatek, za napojení do obchodního systému PXE, zlevnil, tzn. celkově je obchodování levnější.

Platí ČEZ po převedení obchodování elektřiny a plynu z PXE na EEX a Powernext ještě nějaké poplatky pražské PXE?

Veškeré poplatky, jak před převedením tak po převedení obchodování elektřiny a plynu z PXE na EEX, byly placeny prostřednictvím clearingové společnosti ECC. Dříve byla fakturace rozdělená zvlášt na fakturu EEX a fakturu PXE, pro převodu produktů byla i fakturace sloučena. Je třeba si uvědomit, že PXE se stalo součástí skupiny EEX a tudíž existence dvou faktur postrádá smysl.


Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

David Hluštík, Odbor komunikace a marketingu

Bylo MPO informováno ze strany komoditní burzy PXE o tom, že obchodování s velkoobchodními kontrakty na elektřinu a s termínovanými i spotovými kontrakty na plyn převádí za hranice České republiky (produkty PXE – kontrakty na elektřinu – jsou od 15.6.2017 obchodovány na německé burze EEX a spotové i termínové plynové kontrakty na francouzské dceři EEX pařížské Powernext)?

Ano. MPO bylo informováno o migraci trhu s elektřinou na lipskou burzu EEX a s plynem na pařížskou platformu PowerNext.

Jakými argumenty ze strany PXE či majoritního akcionáře PXE – lipské burzy EEX byl tento krok MPO prezentován? Proč došlo k faktické likvidaci českého velkoobchodního burzovního trhu s energiemi?

Zvýšení počtu účastníků obchodování a zvýšení objemu obchodů na PXE. Umožnění stávajícím účastníkům trhu být v západní Evropě aktivnější a více se zapojit do obchodování v Evropě, poskytovat synergie a lepší podmínky obchodování. Vytvořit silnou regionální platformu.

Nepřipomíná to tak trochu některé privatizační projekty v 90. letech, kdy si zahraniční vlastník koupil český podnik, odvezl si výrobní dokumentaci a následně ho jako nevhodnou konkurenci zavřel?

Ne.

Začátkem roku 2016, kdy do PXE vstoupila jako majoritní akcionář německá burzovní společnost EEX, tvrdilo MPO (tehdejší ministr Jan Mládek), že tento krok má za cíl další expanzi a posilování postavení PXE. Přitom došlo k opaku. Jak MPO tento vývoj hodnotí? Necítí se MPO poškozeno nesplněním tohoto slibu ze strany PXE, resp. zahraničního majoritního akcionáře?

Nedomníváme se, že by došlo k opaku. PXE připravuje další rozšíření produktové nabídky a pracuje na posílení postavení v regionu střední a východní Evropy.

ČR je zejména prostřednictvím polostátní společnosti ČEZ významným evropským producentem a také vývozcem elektrické energie. Neškodí zájmům ČR, že obchodování s českou elektřinou, které dříve probíhalo na PXE, se přesunulo do Německa a tedy zcela mimo dosah českých regulačních orgánů?

Domníváme se, že neuškodí. Pravomoci ERÚ a OTE nejsou dotčeny.

Má Česká republika (MPO) nějakou možnost ovlivnit pravidla obchodování s českou elektřinou na německé burze EEX?

Nemá.

Lze například zcela vyloučit takovou situaci, že německé regulační orgány zatíží každou (např. z důvodu podpory OZE dle německé energetické politiky Energiewende) zobchodovanou MWh na burze EEX nějakým regulačním poplatkem, který potom v konečné ceně zaplatí i český spotřebitel?

Na komoditní burze se obchoduje silový produkt. Regulační poplatky (např. OZE) si stanovuje každý stát samostatně.

Jak si MPO vysvětluje, že je cena “české elektřiny” obchodované na EEX vyšší než cena “německé elektřiny”, přestože je ČR z hlediska produkce elektřiny přebytková a dochází každoročně k vývozu elektřiny do zahraničí?

Jedná se o tržní realitu, která zřejmě souvisí s tím, že burzovní i mimoburzovní cena „německé elektřiny“ je stejná.


ČNB

Denisa Všetíčková, odbor komunikace

Můžete potvrdit, že PXE ke dni 31. 12. 2017 ztratila burzovní licenci ČNB?

Jak je uvedeno v naší aplikaci JERRS (Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu), společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen „PXE“), zaniklo k 31.12.2017 povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu. K zániku povolení došlo přímo ze zákona z důvodu změny předmětu podnikání. Veřejnost o migraci svých produktů na EEX a PowerNext PXE informovala ve svých tiskových zprávách, např. Produkty PXE úspěšně migrovány na platformu EEX a Burzovní trh s plynem CEGH Czech Gas Market se v prosinci připojí k platformě PEGAS.

K čemu (k jaké podnikatelské činnosti) jí tato burzovní licence opravňovala (a o jaká oprávnění tedy k 31. 12. přišla)?

Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna organizovat trh s investičními nástroji podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

PXE svoje stake-holdery o této zásadní změně neinformovala, naopak ve veřejných výstupech tvrdí, že nadále realizuje burzovní obchody, dokonce v rekordní výši, a že v tom hodlá pokračovat. Provedla ČNB kontrolu toho, že PXE skutečně přestala činnost organizátora regulovaného trhu provozovat?
Neprovozuje PXE tak trochu „černé podnikání“ nebo aspoň nedochází ke klamání spotřebitelů a regulátorů trhu?
Je možné a věcně či legálně správné po ztrátě licence ČNB nazývat PXE burzou?

V obecné rovině k těmto dotazům: Je nutné rozlišovat mezi povolením k činnosti organizátora regulovaného trhu podle výše uvedeného zákona o podnikání na kapitálovém trhu a povolením k provozování komoditní burzy. Ukončením organizování trhu s investičními nástroji a souvisejícím zánikem povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu vydaného Českou národní bankou se nic nezměnilo na skutečnosti, že PXE je i nadále na základě povolení vydaného ministerstvem průmyslu a obchodu komoditní burzou podle zákona o komoditních burzách. O této podnikatelské činnosti také všechny vámi zmíněné články pojednávají. Jako komoditní burza je pak PXE nejen oprávněna, ale dokonce povinna používat název, které obsahuje slovo „burza“.