Zemní plyn na komoditní burze zdražil, cena elektřiny v nízkém napětí klesla.

Zemní plyn na komoditní burze zdražil, cena elektřiny v nízkém napětí klesla. Na Českomoravské komoditní burze Kladno bylo v minulém týdnu uzavřeno 119 kontraktů na dodávku 53,1 tisíce MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele za 30,4 milionu korun.

Roční kontrakt zemního plynu uzavíral v maloodběru i velkoodběru shodně na 418 Kč/MWh, což v maloodběru znamenalo nárůst o 3,5 procenta, velkoodběr pak zdražil o 4,5 procenta.

Cena ročního kontraktu elektřiny v nízkém i vysokém napětí dosáhla úrovně 815 Kč/MWh. V nízkém napětí cena proti předchozímu týdnu klesla o 7,3 procenta. Ve vysokém napětí to znamenalo mírné zdražení o 1,2 procenta.

O nákupu energií na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) informovalo v říjnu město Třebíč, kterému končí smlouva vysoutěžená v roce 2015 prostřednictvím elektronické aukce v systému EZAK. Vedení města se rozhodlo nakoupit na energetickém trhu ČMKBK na dva roky a ušetřilo tím téměř 2 miliony korun.

„Při současné ceně platí město celkem za elektrickou energii 4,2 milionu korun. Od roku 2017 se cena úsporou výrazně sníží, a to na 3,3 milionu korun ročně. Město tedy za dva roky ušetří na elektřině více než 1,6 milionu korun,“ uvedl místostarosta Pavel Pacal.

Jedná se o silovou elektřinu pro městské budovy, veřejné osvětlení a také všechny příspěvkové organizace, jako je městské kulturní středisko, základní a mateřské školy či městská knihovna.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství.

Obchodování s energiemi organizuje ČMKBK v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice a největším energetickým burzovním trhem s dodávkami energií ve střední Evropě. (sfr)